Kod Rehberi

Üretim Kodları

Kod Kod Tanımı
01.11.00.00.00 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi Ara
01.47.00.00.00 Kümes hayvanları yetiştiriciliği Ara
01.47.00.00.01 Yumurta üretimi Ara
01.61.00.00.00 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler Ara
05.20.10.30.01 Linyit - Tuvenan (Brüt kalori değeri 23,865 kj/kg olan) Ara
05.20.10.30.03 Linyit - Toz (Brüt kalori değeri 23,865 kj/kg olan) Ara
05.20.10.30.04 Linyit - Yıkanmış (parça) (Brüt kalori değeri 23,865 kj/kg olan) Ara
05.20.10.30.02 Linyit - Ayıklanmış (parça) (Brüt kalori değeri 23,865 kj/kg olan) Ara
06.20.10.00.00 Doğalgaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde Ara
07.10.10.00.02 Demir-Ayıklanmış (parça) Ara
07.29.11.00.02 Bakır-Ayıklanmış Ara
07.29.13.00.00 Alüminyum cevherleri ve konsantreleri Ara
08.11.12.50.00 Kumtaşı Ara
08.11.12.90.04 Kuvarsit - Kırılmış ve elenmiş Ara
08.11.20.50.04 Kireçtaşı (Kalker) - Toz Ara
08.11.20.50.01 Kireçtaşı (Kalker) - Tuvenan Ara
08.11.20.50.08 Trastaşı - Tuvenan Ara
08.11.20.50.00 Erimiş kireçtaşı, kireçtaşı ve diğer kalkerli taşlar, kireç veya çimento imalatında kullanılanlar (ufalanmış kireçtaşı agregaları ve kalkerli kesme (ebatlandırılmış) taşlar hariç) Ara
08.11.20.50.05 Kireçtaşı (Kalker) - Kırılmış Ara
08.11.30.30.02 Dolamit - Ayıklanmış Ara
08.12.11.90.00 İnşaat kumları (killi kumlar gibi); kaolinli kumlar; feldispatlı kumlar (silis kumları, metal taşıyan kumlar hariç, vollastonit - tuvenan dahil) Ara
08.12.11.50.01 Silis kumu - Tuvenan Ara
08.12.11.50.03 Silis kumu - Yıkanmış Ara
08.12.12.30.02 Mıcır Ara
08.12.12.30.03 Stabilize Ara
08.12.12.90.00 Traverten, ekosin, granit, porfir (somaki taşı), bazalt, kumtaşı ve diğer anıt taşlarının granül, mıcır ve tozları Ara
08.12.12.50.00 Granül, mıcır ve tozlar, mermerden Ara
08.12.21.60.03 Kil - Ayıklanmış Ara
08.12.21.40.03 Kaolin - Kırılmış ve elenmiş Ara
08.12.21.60.02 Kil - Tuvenan Ara
08.12.22.50.00 Adi kil ve şist, inşaat için (bentonit, ateş kili, genleştirilmiş kil, kaolin ve kaolinli killer hariç); andalüzit (Endülüs taşı), siyanit, silimanit; mulit (saf çini); şamot veya dinas toprakları (profillit dahil) Ara
08.91.19.00.30 Kalsit-Ayıklanmış Ara
08.91.19.00.07 Barit (baryum sülfat) - öğütülmüş Ara
08.93.10.00.00 Tuz (tabii özelliklerinden uzaklaştırılmış tuzlar dahil, fakat insan tüketimi için uygun olan tuzlar hariç) ve saf sodyum klorür, sıvı çözelti içinde veya topaklanmayı önleyici veya akışkanlığı sağlayıcı maddeler ilave edilmiş olsun olmasın Ara
08.99.29.00.23 Perlit - Genleşmiş Ara
08.99.29.00.12 Mika - Toz Ara
08.99.29.00.15 Talk - Ayıklanmış Ara
10.11.11.40.00 Sığır veya dana karkasları, yarım veya çeyrek kemikli karkasları, taze veya soğutulmuş Ara
10.11.11.90.00 Parçalanmış sığır ve dana etleri, taze veya soğutulmuş (karkas olanlar hariç) Ara
10.11.13.00.00 Koyun ve kuzu karkasları; yarım karkasları ve parçaları, taze veya soğutulmuş Ara
10.11.20.00.00 Büyükbaş hayvanlar ile domuz, koyun, keçi, at ve diğer at türü hayvanların yenilebilir sakatatları, taze veya soğutulmuş Ara
10.11.39.30.00 Yenilebilir et ve sakatatlar, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş (tavşan, yaban tavşanı ve av hayvanları etleri ve sakatatları dahil; fakat, kurbağa bacağı, kümes hayvanları, büyükbaş hayvanlar, at ve at türü hayvanlar ile domuz, koyun ve keçilerin etleri Ara
10.11.39.10.00 Büyükbaş hayvanlar, domuz, koyun, keçi, at ve diğer at türü hayvanların yenilebilir sakatatları, dondurulmuş Ara
10.11.60.30.00 Hayvanların bağırsak, mesane ve işkembeleri, bütün veya parça halinde (balık hariç) Ara
10.11.60.90.00 İnsan tüketimine uygun olmayan hayvan atıkları (balık, bağırsak, mesane ve işkembe hariç) Ara
10.11.60.30.99 Asorti bağırsak Ara
10.12.10.50.00 Tavuk etleri, taze veya soğutulmuş, parça halde Ara
10.12.10.60.00 Hindi etleri, taze veya soğutulmuş, parça halde Ara
10.12.10.10.00 Tavuk etleri, taze veya soğutulmuş, bütün halde Ara
10.12.20.13.00 Tavuk etleri, dondurulmuş, bütün halde Ara
10.12.20.53.00 Tavuk etleri, dondurulmuş, parça halde Ara
10.12.40.20.00 Kümes hayvanlarının sakatatları, taze veya soğutulmuş (kaz ve ördeklerin yağlı karaciğerleri hariç) Ara
10.13.14.60.02 Salam - (karaciğerden yapılmış olanlar ve domuz etinden olanlar hariç) Ara
10.13.14.60.01 Sosis - (karaciğerden yapılmış olanlar ve domuz etinden olanlar hariç) Ara
10.13.14.60.06 Diğer - sosisler - sucuklar - salamlar - jambonlar (karaciğerden yapılmış olanlar hariç) (pastırma dahil) Ara
10.13.14.60.03 Sucuk - (karaciğerden yapılmış olanlar ve domuz etinden olanlar hariç) Ara
10.13.14.60.04 Jambon - (karaciğerden yapılmış olanlar ve domuz etinden olanlar hariç) Ara
10.13.15.85.00 Hazır veya korunmuş büyükbaş hayvanların etleri veya sakatatları, (sosisler ve benzeri ürünler, homojenize müstahzarlar, karaciğer müstahzarları ve hazır yemekler hariç) Ara
10.13.15.95.00 Hazır veya korunmuş diğer et veya sakatatlar, kan dahil (sosisler ve benzeri ürünler, homojenize müstahzarlar, karaciğer müstahzarları ve hazır yemekler hariç) Ara
10.13.15.35.00 Diğer hazır veya korunmuş kümes hayvanlarının etleri (sosisler, karaciğer müstahzarları ve hazır yemekler hariç) Ara
10.20.21.00.00 Balık filetosu (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş, fakat tütsülenmemiş olanlar) Ara
10.20.23.00.00 Balık, kurutulmuş olanlar (tuzlanmış olsun veya olmasın), tuzlanmış fakat kurutulmamış olanlar, salamura yapılmış olanlar (fileto ve tütsülenmiş olanlar hariç) Ara
10.20.24.80.00 Tütsülenmiş balık (fileto dahil; fakat, Pasifik, Atlantik ve Tuna somon balığı ile ringa balığı hariç) Ara
10.20.25.90.00 Hazır veya korunmuş balıklar (bütün veya parçalar halinde olanlar ve hazır yemekler hariç) Ara
10.20.25.70.00 Galeta ununa veya benzerlerine bulanmış balık filetoları, balık köftesi dahil (hazır yemekler hariç) Ara
10.20.25.80.00 Başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş diğer balıklar, bütün veya parçalar halinde (doğranmış/kıyılmış ürünler ve hazır yemekler hariç) Ara
10.20.32.00.00 Yumuşakçalar (midye, tarak, mürekkep balığı, kalamar ve ahtapot) dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş, tütsülenmiş Ara
10.20.33.00.00 Suda yaşayan diğer omurgasızlar (beyaz kum midyesi (çizgili venüs), denizanası, vb.), dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş, tütsülenmiş; insan tüketimine uygun kabuklular hariç suda yaşayan omurgasızların unları, kaba unları ve peletle Ara
10.20.34.00.00 Kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları, hazır veya korunmuş (soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olanlar ile kabuklu olarak buharda veya haşlanarak pişirilen kabuklular hariç) (hazır yemekler hariç) Ara
10.31.13.00.00 Patates, kurutulmuş (un, kaba un, pul, granül ve pelet formunda olanlar) Ara
10.31.14.30.00 Patates, hazırlanmış veya korunmuş (un, kaba un veya pul halinde) (dondurulmuş, kurutulmuş, cips, sirkeli veya asetik asitli olanlar hariç) Ara
10.31.14.60.00 Patates, hazırlanmış veya korunmuş (cips dahil) (dondurulmuş, kurutulmuş, sirkeli veya asetik asitli olanlar ile un, kaba un veya pul halinde olanlar hariç) Ara
10.32.12.30.00 Başka yerde sınıflandırılmamış portakal suyu Ara
10.32.17.00.00 Meyve ve sebze suları karışımları Ara
10.32.19.30.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer meyve ve sebze suları Ara
10.32.19.10.00 Turunçgiller familyasından herhangi bir meyvenin suyu, konsantre olmayan (portakal ve greyfurt hariç) Ara
10.39.11.00.00 Sebzeler ve sebze karışımları, dondurulmuş (pişirilmemiş veya buharda ya da suda haşlanarak pişirilmiş) (patates hariç) Ara
10.39.12.00.00 Sebze, kükürt dioksit gazıyla, tuzlu suda, kükürtlü suda veya diğer koruyucu çözeltilerde geçici olarak korunmuş, fakat hemen tüketime hazır olmayan Ara
10.39.13.90.00 Sebzeler (patates, soğan, mantar ve yer mantarı hariç) ve sebze karışımları, kurutulmuş (tüm, parça, dilimlenmiş veya toz halinde fakat daha fazla hazırlanmamış) Ara
10.39.13.50.00 Mantar ve yer mantarları (domalan), kurutulmuş (tüm, parça, dilimlenmiş veya toz halinde, fakat daha fazla hazırlanmamış) Ara
10.39.15.00.00 Fasulye, sirke veya asetik asit dışında korunmuş (hazır sebze yemekleri hariç) Ara
10.39.16.00.00 Bezelye, sirke veya asetik asit dışında korunmuş (hazır sebze yemekleri hariç) Ara
10.39.17.40.00 Sebzeler ve sebze karışımları, dondurulmuş (hazır sebze yemekleri, pişirilmemiş veya buharda ya da suda haşlanarak pişirilmiş veya sirke ya da asetik asitle korunmuş olan dondurulmuş sebze ve sebze karışımları hariç) Ara
10.39.17.80.00 Tatlı mısır, hazırlanmış veya korunmuş (hazır sebze yemekleri ve kurutulmuş, dondurulmuş veya sirke ya da asetik asitle korunmuş tatlı mısır hariç) Ara
10.39.17.70.00 Zeytin, hazırlanmış veya korunmuş (hazır sebze yemekleri ve kurutulmuş, dondurulmuş veya sirke ya da asetik asitle korunmuş zeytinler hariç) Ara
10.39.17.25.00 Domates püresi ve ezmesi, konsantre edilmiş Ara
10.39.17.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış sebzeler ve sebze karışımları (hazır sebze yemekleri ve dondurulmuş sebzeler ile sebze karışımları hariç) Ara
10.39.17.10.00 Domates, korunmuş (tüm veya parça halinde) (hazır sebze yemekleri ve sirke veya asetik asitle korunmuş domatesler hariç) Ara
10.39.17.50.00 Lahana turşusu, korunmuş (hazır sebze yemekleri, kurutulmuş, dondurulmuş veya sirke ya da asetik asitle korunmuş lahana turşusu hariç) Ara
10.39.18.00.05 Diğer - sirke veya asetik asit kullanılarak hazırlanmış veya saklanmış meyveler, sebzeler, fındık - ceviz gibi kuru yemişler ve diğer bitkilerin yenilebilir kısımları Ara
10.39.18.00.01 Turşular - sirke veya asetik asit kullanılarak hazırlanmış veya saklanmış Ara
10.39.18.00.03 Sebzeler; sirke/asetik asitle hazırlanmış, konserve edilmiş-turşu hariç Ara
10.39.18.00.03 Sebzeler; sirke/asetik asitle hazırlanmış, konserve edilmiş - turşu hariç Ara
10.39.21.00.00 Meyve ve sert kabuklu yemişler, dondurulmuş (pişirilmemiş veya buharda ya da suda haşlanarak pişirilmiş) Ara
10.39.22.90.01 Reçel, marmelat, meyve jölesi ve pekmez (turunçgillerden yapılanlar ile homojenize müstahzarlar hariç) Ara
10.39.22.90.03 Diğer meyvelerin ve sert kabuklu yemişlerin püreleri ve ezmeleri (pişirilerek yapılan müstahzarlar) (turunçgillerden yapılanlar, homojenize müstahzarlar hariç) Ara
10.39.22.30.00 Turunçgillerden yapılan reçel, marmelat, jöle, püre veya ezmeler (pişirilerek yapılan müstahzarlar) (homojenize müstahzarlar hariç) Ara
10.39.22.90.02 Fındık ezmesi (krema halinde, pişirilerek yapılanlar) Ara
10.39.23.30.00 Yer fıstığı, hazırlanmış veya korunmuş (yer fıstığı ezmesi dahil) (sirke veya asetik asitle hazırlananlar, dondurulmuş olanlar ve diğer püre ve ezmeler hariç) Ara
10.39.23.90.04 Kavrulmuş badem ve Antep fıstığı Ara
10.39.23.90.03 Kabuksuz işlenmiş fındık - beyazlatılmış (dilimlenmiş, kıyılmış ve kavrulmuş olanlar dahil) Ara
10.39.23.90.05 B.y.s. işlenmiş veya saklanmış sert kabuklu yemişler (ceviz, leblebi, sert kabuklu tropikal meyveler vb.) ile diğer tohumlar ve karışımları (sirke veya asetik asitle hazırlananlar, dondurulmuş olanlar, püre ve ezmeler, şekerle korunmuş olanlar hariç) Ara
10.39.23.90.02 Kabuksuz işlenmiş fındık - beyazlatılmamış Ara
10.39.23.90.01 Kavrulmuş kabuklu fındık Ara
10.39.23.90.07 Diğer çerezler (ayçekirdeği, kabak çekirdeği, vb. dahil) Ara
10.39.24.30.00 Diğer meyve ve sert kabuklu yemişler, geçici olarak kükürt dioksit gazıyla, tuzlu suda, kükürtlü suda veya diğer koruyucu solüsyonlarla korunmuş, fakat hemen tüketime hazır olmayanlar Ara
10.39.25.50.00 Başka yerde sınıflandırılmamış meyveler, hazır veya korunmuş (müsli hariç) Ara
10.39.25.20.09 Diğer meyveler (muz, hurma, incir, ananas, avokado, guava, mango, MANGOSTEEN, turunçgiller, üzüm, fındık ve ceviz hariç) - kurutulmuş Ara
10.39.25.20.10 Meyve karışımları - kurutulmuş Ara
10.41.24.00.00 Ayçiçeği ve aspur yağı ile bunların fraksiyonları, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç) Ara
10.41.25.00.00 Pamuk tohumu yağı ve fraksiyonları, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç) Ara
10.41.29.00.99 Diğer b.y.s. katı ve sıvı bitki yağları, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç) Ara
10.41.30.00.00 Pamuk linterleri Ara
10.41.41.90.03 Diğer yağlı bitkisel ürünlerden (zeytin ve pamuk tohumu yağı üretiminden arta kalan artıklar hariç) yağ üretiminde arta kalan küspe ve artıklar (sop stok, keten tohumu vb. artıkları dahil) Ara
10.41.41.50.00 Küspe ve diğer katı artıklar (katı veya sıvı ayçiçeği yağı imalatından kalan) Ara
10.41.41.90.01 Zeytin yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı artıklar (prina dahil) Ara
10.41.41.90.02 Pamuk tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar Ara
10.41.51.00.00 Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) Ara
10.41.53.10.02 Zeytinyağı fraksiyonları; prina yağı ve diğerleri, rafine Ara
10.41.54.00.00 Ayçiçeği ve aspir yağları ile bunların fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) Ara
10.41.55.00.00 Pamuk yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) Ara
10.41.59.00.99 Diğer b.y.s. katı ve sıvı bitki yağları ve fraksiyonları (rafine edilmiş fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) Ara
10.41.59.00.07 Keten tohumu yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olanlar dahil; kimyasal olarak değiştirilenler hariç) Ara
10.41.60.50.00 Bitkisel katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojene edilmiş, esterleştirilmiş veya elaidinize edilmiş fakat daha ileri yöntemlerle hazırlanmamış (rafine edilmiş olanlar dahil)) Ara
10.41.71.00.00 Bitkisel mumlar (rafine edilenler dahil, trigliseritler hariç) Ara
10.42.10.30.02 Margarin, yağı azaltılmış ve düşük yağlı sürülebilir olanlar (sıvı margarin hariç) Ara
10.42.10.30.01 Margarin (sıvı margarin ve yağı azaltılmış ve düşük yağlı sürülebilir olanlar hariç) Ara
10.42.10.50.00 Diğer yenilebilir katı ve sıvı yağ müstahzarları (sıvı margarin dahil) Ara
10.51.11.33.00 Süt ve krema (ağırlığına göre, yağ içeriği = % 1 olan, konsantre edilmemiş, şeker veya tatlandırıcı bir madde ilave edilmemiş, net içeriği = 2 litre olan hazır paketlerde) Ara
10.51.12.10.00 Süt ve krema (ağırlığına göre, yağ içeriği % 6, fakat = %21 olan, konsantre edilmemiş, şeker veya tatlandırıcı bir madde ilave edilmemiş, 2 litreye eşit veya daha az olan hazır paketlerde) Ara
10.51.12.30.00 Süt ve krema (ağırlığına göre, yağ içeriği % 21 olan, konsantre edilmemiş, şeker veya tatlandırıcı bir madde ilave edilmemiş, 2 litreye eşit veya daha az olan hazır paketlerde) Ara
10.51.22.30.00 Yağlı süt tozu veya yağlı krema tozu (ağırlığına göre, yağ içeriği % 1,5 olan katı formdaki süt ve krema), 2.5 kg'a eşit veya daha az olan hazır paketlerde Ara
10.51.30.30.00 Tereyağı (ağırlığına göre, yağ içeriği = % 85 olan) Ara
10.51.30.50.00 Tereyağı (ağırlığına göre, yağ içeriği % 85 olan) ve sütten türetilen diğer katı ve sıvı yağlar (ağırlığına göre, yağ içeriği % 80 olan sürülebilir süt ürünleri hariç) Ara
10.51.40.50.01 Kaşar peyniri Ara
10.51.40.30.01 Taze peynir Ara
10.51.40.70.00 Eritme peynirler (rendelenmiş veya toz haline getirilmiş olanlar hariç) Ara
10.51.40.50.99 Diğer rendelenmiş, toz haline getirilmiş, mavi damarlı ve diğer işlem görmemiş peynirler (taze peynir, lor ve çökelek hariç) Ara
10.51.40.50.02 Beyaz peynir Ara
10.51.51.04.00 Yoğunlaştırılmış veya suyu alınmış süt, tatlandırılmamış Ara
10.51.52.41.00 Kesilmiş süt, krema, yoğurt ve diğer mayalı ürünler Ara
10.51.52.41.01 Ayran Ara
10.51.56.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış doğal süt bileşenleri içeren ürünler Ara
10.52.10.00.00 Dondurma ve diğer yenilebilir buzlar (şerbet, lolipop dahil; dondurmadaki karışımlar ve esaslar hariç) Ara
10.61.12.30.00 Pirinç, kısmen veya tamamen beyazlatılmış (kamolin pirinci dahil) Ara
10.61.12.50.00 Pirinç, kırık (zenginleştirilmiş pirinç, yarı kaynatılmış pirinç dahil) Ara
10.61.21.00.02 Ekmeklik ve kaplıca (kızıl) buğday unu Ara
10.61.21.00.01 Makarnalık (durum) buğday unu Ara
10.61.22.00.03 Mısır unu Ara
10.61.22.00.99 Diğer tahıl unları (buğday veya meslin unu hariç) Ara
10.61.22.00.02 Pirinç unu Ara
10.61.23.00.04 Diğer bakliyatların ve meyvelerin un ve tozları Ara
10.61.23.00.06 Fındık ezmesi (pişirilerek yapılanlar hariç) Ara
10.61.23.00.01 Mercimek unu Ara
10.61.23.00.03 Fasulye unu Ara
10.61.24.00.00 Ekmek, kek, pasta, gevrek ekmek, bisküvi, gofret, kağıt helva, peksimet, kızarmış ekmek ve benzer kızarmış ürünler ve diğer unlu mamulleri hazırlamak için kullanılan hamur ve karışımlar Ara
10.61.31.35.03 Dövülmüş kabuksuz normal ve kılçıksız/kaplıca buğdayından diğer kaba un ve kabuksuz taneler Ara
10.61.31.33.03 Durum buğdayından yapılan diğer kaba un ve kabuksuz taneler Ara
10.61.31.33.01 Dövülmüş kabuksuz durum buğdayından küçük parçalar Ara
10.61.31.35.02 Dövülmüş kabuksuz normal ve kılçıksız/kaplıca buğdayından irmik Ara
10.61.31.33.02 Dövülmüş kabuksuz durum buğdayından irmik Ara
10.61.31.35.01 Dövülmüş kabuksuz normal ve kılçıksız/kaplıca buğdayından küçük parçalar Ara
10.61.32.30.00 Dövülmüş kabuksuz yulaf, mısır, pirinç, çavdar, arpa ve diğer tahıllar ve kaba unları (irmik dahil) (buğday hariç) Ara
10.61.32.40.00 Buğday peletleri Ara
10.61.32.50.00 Yulaf, mısır, pirinç, çavdar, arpa ve diğer tahılların peletleri (buğday hariç) Ara
10.61.33.53.00 Tahılların kabartılması veya kavrulması yoluyla elde edilen diğer hazır gıdalar (patlamış mısır dahil) Ara
10.61.33.55.05 Bulgur Ara
10.61.33.51.00 Esası kavrulmamış tahıl pulları olan müsli tipi müstahzarlar Ara
10.61.33.33.00 Yassılaştırılmış, pul haline getirilmiş, kabuğu alınmış, kıyılmış veya ezilmiş tahıl taneleri (pirinç hariç) Ara
10.61.33.55.04 Gıda mamulleri (pirinç dışındaki hububattan elde edilen, diğer) - ön pişirme yapılmış veya başka şekilde hazırlanmış tahıl taneleri (mısır hariç) Ara
10.61.33.55.03 Gıda mamulleri (pirinç dışındaki hububattan elde edilen, kakao içeren) - ön pişirme yapılmış veya başka şekilde hazırlanmış tahıl taneleri (mısır hariç) Ara
10.61.33.35.00 Tahıl embriyoları (bütün halde, yassılaştırılmış, pul haline getirilmiş veya öğütülmüş) (pirinç hariç) Ara
10.61.33.55.01 Gıda mamulleri (pirinçten elde edilen, kakao içeren) - ön pişirme yapılmış veya başka şekilde hazırlanmış tahıl taneleri (mısır hariç) Ara
10.61.40.10.00 Kepek, kavuz ve diğer artıklar (mısırın kalburdan geçirilmesi, öğütülmesi veya diğer işlemleri sonucunda kalan) Ara
10.61.40.90.00 Kepek, kavuz ve diğer artıklar (tahılların kalburdan geçirilmesi, öğütülmesi veya diğer işlemleri sonucunda kalan) (mısır, pirinç, buğday hariç) Ara
10.61.40.50.00 Kepek, kavuz ve diğer artıklar (buğdayın kalburdan geçirilmesi, öğütülmesi veya diğer işlemleri sonucunda kalan) Ara
10.61.40.30.00 Kepek, kavuz ve diğer artıklar (pirincin kalburdan geçirilmesi, öğütülmesi veya diğer işlemleri sonucunda kalan) Ara
10.62.11.11.00 Buğday nişastası Ara
10.62.11.13.00 Mısır nişastası Ara
10.62.11.70.00 Dekstrin ve diğer modifiye nişastalar (esterleştirilmiş veya eterifiye edilmiş, çözünür nişasta, önceden jelatinize edilmiş veya kabartma nişasta, dialdehit nişasta, formaldehit veya epiklorohidrinle işlenmiş nişasta dahil) Ara
10.62.12.00.00 Tapyoka ve nişastadan hazırlanan ikameleri (pul, tane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı ve benzeri formlarda) Ara
10.62.13.10.00 Glikoz ve glikoz şurubu (aroma veya renklendirici madde ilave edilenler hariç) Ara
10.62.13.20.00 Fruktoz, kimyasal olarak saf (katı halde); fruktoz ve fruktoz şurubu (kuru durumda fruktoz içeriği % 50 olan); aroma ve renklendirici madde ilave edilenler haricindeki izoglikozlar Ara
10.62.13.30.00 Maltodekstrin ve maltodekstrin şurubu (aroma ve renklendirici madde ilave edilenler hariç) Ara
10.62.14.30.00 Mısır yağı ve fraksiyonları, ham (kimyasal olarak değiştirilenler hariç) Ara
10.62.20.00.00 Nişasta imalatı artıkları ve benzeri artıklar Ara
10.71.11.00.03 Simit, açma vb. Ara
10.71.11.00.99 Diğer - kuru durumdayken % 5 e eşit veya daha az şeker ile % 5 e eşit veya daha az yağ içeren taze ekmekler (bal, yumurta, peynir veya meyve ilaveliler hariç) Ara
10.71.11.00.01 Ekmek - normal Ara
10.71.11.00.02 Pide Ara
10.71.11.00.04 Sandviç, tost ekmeği Ara
10.71.12.00.01 Baklava, kadayıf ve şerbetle tatlandırılmış diğer unlu mamuller Ara
10.71.12.00.00 Kek ve pastane ürünleri; tatlandırıcı ilave edilmiş diğer unlu ürünler Ara
10.71.12.00.01 Baklava, şuruplu tatlılar Ara
10.71.12.00.02 Yaş ve kuru pastalar (tatlandırıcı ilave edilmiş) Ara
10.72.11.50.00 Peksimet, kızarmış ekmek ve benzeri kızarmış ürünler Ara
10.72.11.30.00 Gevrek ekmek Ara
10.72.12.53.00 Tatlı bisküviler; çikolatayla veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya tamamen kaplı gofret ve kağıt helvalar Ara
10.72.12.59.00 Gofretler ve kağıt helvalar (tuzlular dahil; çikolatayla veya çikolata içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya tamamen kaplı gofret ve kağıt helvalar) Ara
10.72.12.57.00 Gofret ve kağıt helvalar (bitmiş ürünün ağırlığına göre su içeriği % 10 olan) (dondurma kornetleri, sandviç gofretler, diğer benzeri ürünler hariç) Ara
10.72.12.55.00 Tatlı bisküviler (sandviç bisküviler dahil; çikolatayla veya çikolata içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya tamamen kaplı olanlar hariç) Ara
10.72.19.10.00 Mayasız ekmek (matzos) Ara
10.72.19.90.00 Tatlandırıcı eklenmemiş unlu ürünler (krep, pankek, kiş, pizza, kadayıf dahil; sandviç, gevrek ekmek, gofret, kağıt helva, peksimet, kızartılmış, aromalı veya tuzlu sıkma/açma fırın ürünleri hariç) Ara
10.72.19.20.00 Hosti, ilaç yapımında kullanılmaya uygun bir tür boş kapsül, mühürleme etiketleri, güllaç yaprakları, pirinç kağıdı ve benzer ürünler Ara
10.72.19.50.00 Aromalı veya tuzlu sıkma veya açma fırın ürünleri Ara
10.72.19.40.00 Bisküviler (çikolatayla veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya tamamen kaplı olanlar, tatlı bisküviler, gofretler ve kağıt helvalar hariç) Ara
10.73.11.50.00 Makarna, pişirilmemiş (yumurta içerenler, doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olanlar hariç) Ara
10.73.11.30.00 Makarna, yumurta içerenler ve pişirilmemiş olanlar (doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olanlar hariç) Ara
10.73.12.00.00 Kuskus Ara
10.81.12.30.01 Şeker - küp (rafine edilmiş) Ara
10.81.12.30.03 Şeker - pudra (rafine edilmiş) Ara
10.81.13.00.00 Şeker kamışı veya şeker pancarı şekeri, ilave aroma veya renklendirici madde içerenler; aroma veya renklendirici madde içermeyen akça ağaç şekeri ve şurubu Ara
10.82.11.00.00 Kakao hamuru (ilave şeker ve diğer tatlandırıcı madde içerenler hariç) Ara
10.82.12.00.00 Kakao yağı, katı ve sıvı Ara
10.82.13.00.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyen) Ara
10.82.14.00.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içeren) Ara
10.82.21.90.00 Gıda müstahzarları, ağırlığına göre kakao yağı içeriği % 18 olan ve ağırlığı 2 kg dan fazla paketlerde (çikolata aromalı kaplama malzemeleri ile sütlü çikolata parçaları hariç) Ara
10.82.21.30.00 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları, ağırlığı 2 kg olan blok, dilim ve bar şeklinde veya sıvı, ezme, toz veya diğer dökme formlarda, içerik ağırlığı 2 kg olan kap veya hazır paketlerde, ağırlığına göre kakao yağı içeriği = % 18 olanlar Ara
10.82.21.70.00 Çikolata aromalı kaplama malzemeleri, ağırlığına göre kakao yağı içeriği = % 18 olan ve ağırlığı 2 kg dan fazla paketlerde Ara
10.82.22.60.00 Kakao içeren şekerlemeler ve şeker yerine kullanılan ürünlerden yapılan kakao içeren şekerleme ikameleri (çikolatalı nugatlar dahil, beyaz çikolata hariç) Ara
10.82.22.80.00 İçecek yapımında kullanılan kakao içeren müstahzarlar Ara
10.82.22.70.00 Sürülebilir çikolatalar Ara
10.82.22.33.00 Çikolata, ortası doldurulmuş kalıp, dilim veya bar halinde olanlar (krema, likör veya meyve ezmeli olanlar dahil; çikolatalı bisküviler hariç) Ara
10.82.22.55.00 Çikolatalı şekerlemeler (doldurulmuş olanlar, kalıp, dilim veya bar halinde olanlar ile çikolatalı bisküviler ve çikolatalar hariç) Ara
10.82.22.90.00 Kakaolu gıda ürünleri (kakao hamuru, yağı, tozu, çikolata kalıpları, dilimleri, barları, sıvıları, ezmeleri, tozları, granülleri ve 2 kg dan büyük paketlerde diğer dökme formundakiler, içecek yapımında kullanılanlar, sürülebilir çikolatalar hariç) Ara
10.82.22.45.00 Çikolatalar (alkol içerenler ile kalıp, dilim veya bar halinde olanlar hariç) Ara
10.82.22.53.00 Doldurulmuş çikolatalı şekerlemeler (kalıp, dilim veya bar halinde olanlar ile çikolatalı bisküviler ve çikolatalar hariç) Ara
10.82.22.90.00 Kakaolu gıda ürünleri (kakao hamuru, yağı, tozu, çikolata kalıpları, dilimleri, barları, sıvıları, ezmeleri, tozları, granülleri ve 2 kg'dan büyük paketlerde diğer dökme formundakiler, içecek yapımında kullanılanlar, sürülebilir çikolatalar hariç) Ara
10.82.22.39.00 Çikolata, kalıp, dilim veya bar halinde olanlar (doldurulmuş olanlar, tahıl, meyve veya sert kabuklu yemiş ilaveli olanlar ile çikolatalı bisküviler hariç) Ara
10.82.22.35.00 Çikolata (tahıl, meyve veya sert kabuklu yemiş ilaveli kalıp, dilim veya bar halinde olanlar) (doldurulmuş olanlar ve çikolatalı bisküviler hariç) Ara
10.82.23.73.00 Kaynatılmış şekerler (bonbon) Ara
10.82.23.55.00 Boğaz pastilleri ve öksürük drajeleri, esas itibariyle şeker ve aroma veren maddelerden oluşanlar (tıbbi özellik içeren aromalı pastil veya drajeler hariç) Ara
10.82.23.63.00 Şeker kaplı ürünler (badem şekeri dahil) Ara
10.82.23.90.01 Lokum Ara
10.82.23.10.00 Çiklet Ara
10.82.23.90.99 Diğer şekerleme mamulleri (kakao içermeyen) Ara
10.82.23.90.03 Tahin helvası Ara
10.82.23.65.00 Şekerleme formundaki sakızlar, meyve jelli ve meyve ezmeli şekerlemeler (çiklet hariç) Ara
10.82.23.83.00 Sıkıştırılmış tablet şekerler (ağız kokusu pastili (kaşu) dahil) Ara
10.82.23.75.00 Yumuşak şeker (tofi), karamel ve benzeri şekerler Ara
10.82.23.30.00 Beyaz çikolata Ara
10.82.23.90.04 Akide şekeri Ara
10.82.23.53.00 Şekerli ezmeler, net içeriği ? 1 kilogramlık hazır paketlerde olanlar (acı badem ezmesi, fondan, nugat ve badem ezmesi dahil) Ara
10.82.23.53.00 Şekerli ezmeler, net içeriği = 1 kilogramlık hazır paketlerde olanlar (acı badem ezmesi, fondan, nugat ve badem ezmesi dahil) Ara
10.82.23.90.02 Helva (tahin helvası hariç - diğer helvalar) Ara
10.82.24.00.00 Şekerle korunmuş meyveler, sert kabuklu yemişler, meyve kabukları ve bitkilerin diğer kısımları Ara
10.83.11.50.00 Kahve, kafeinli (kavrulmuş) Ara
10.83.12.10.00 Kahve içeren kahve ikameleri Ara
10.83.12.40.00 Kahve ekstresi, esansı ve konsantreleri ve kahve ekstresi, esansı veya konsantresi esaslı müstahzarlar ile kahve esaslı müstahzarlar Ara
10.83.12.70.00 Kavrulmuş hindiba veya diğer kavrulmuş kahve ikameleri ile bunların ekstreleri, esansları ve konsantreleri Ara
10.83.13.00.01 Siyah çay (3 kg veya daha az miktarlarda, hemen tüketilmeye hazır paketler halinde) Ara
10.83.14.00.03 Çay ve Paraguay çayı esaslı diğer müstahzarlar Ara
10.83.15.00.00 Şifalı bitki çayları Ara
10.84.11.90.00 Sirkeler ve sirke ikameleri (şaraptan yapılanlar hariç) Ara
10.84.11.30.00 Sirkeler ve sirke ikameleri (şaraptan yapılanlar) Ara
10.84.12.70.05 Nar ekşisi ve nar ekşili sos Ara
10.84.12.70.01 Karışık baharat ve çeşniler Ara
10.84.12.70.99 Diğer soslar ve bunlardan yapılan müstahzarlar (soya sosu, domates ket çapı, diğer domates sosları, hardal unu veya kaba unları ve hazır hardal hariç) Ara
10.84.12.55.00 Hazır hardal Ara
10.84.12.30.00 Domates ketçabı ve diğer domates sosları Ara
10.84.30.00.00 Tuz, insan tüketimine uygun Ara
10.85.11.00.00 Hazır yemek (esas olarak et, sakatat veya kan içeren) Ara
10.85.13.00.00 Hazır yemek (esas olarak sebze içeren) Ara
10.85.14.30.00 Makarnalar ve makarna ürünleri, kurutulmuş, kurutulmamış ve dondurulmuş (hazır yemek şeklinde olanlar) (pişirilmemiş makarnalar, doldurulmuş makarnalar hariç) Ara
10.85.14.10.00 Doldurulmuş makarnalar, pişirilmiş olsun veya olmasın (herhangi bir oranda et, balık, peynir veya diğer malzemelerle doldurulmuş olanlar, örneğin mantı vb.) Ara
10.85.19.00.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hazır yemekler (dondurulmuş pizza dahil) Ara
10.85.19.00.03 Jöleler Ara
10.86.10.50.00 Homojenize reçel, meyve jeli, marmelat, meyve veya sert kabuklu yemiş püreleri ile ezmeleri Ara
10.89.11.00.02 Et suları ve bunların müstahzarları Ara
10.89.11.00.01 Çorbalar ve bunların müstahzarları Ara
10.89.13.39.00 Aktif maya (ekmek mayası hariç) Ara
10.89.13.70.00 Hazır kabartma tozları Ara
10.89.19.35.01 Proteinli gıda müstahzarları Ara
10.89.19.35.99 Başka yerde sınıflandırılmamış protein konsantreleri ve aromalı veya renklendirilmiş şeker şurupları (izoglikoz, laktoz, ve glikoz şurupları ile malto dekstrin şurubu vb. dahil) Ara
10.89.19.40.01 Balın İşlenmesi Ara
10.89.19.40.00 Peynir fondüleri ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda müstahzarları Ara
10.89.19.30.00 Unlu, kaba unlu, nişastalı vb. gıda müstahzarları Ara
10.89.19.10.00 Karamel Ara
10.91.10.35.00 Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan müstahzarlar, sığırlar için olanlar (karışımlar hariç) Ara
10.91.10.10.00 Çiftlik hayvanları yemleri için karışımlar Ara
10.91.10.39.00 Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan müstahzarlar, başka yerde sınıflandırılmamış hayvanlar için (karışımlar hariç) Ara
10.91.10.37.00 Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan müstahzarlar, kümes hayvanları için olanlar (karışımlar hariç) Ara
10.92.10.30.00 Köpek veya kedi maması (perakende satışa hazır) Ara
10.92.10.60.00 Ev hayvanlarını beslemek için kullanılan ürünler (perakende satışa hazır olan köpek ve kedi müstahzarları hariç) Ara
11.02.12.15.00 Şarap ve üzüm şırası, mayalanması 20 derecede, karbondioksit basıncı = 1 bar ve 3 bar altında alkol ilavesiyle durdurulan veya önüne geçilenler (köpüklü şarap hariç) Ara
11.03.10.00.00 Mayalı içecekler ve bunların karışımları (alkolsüz içeceklerle, elma şarabı, armut şarabı ve bal likörü ile yapılanlar dahil; malt birası ve bitkilerle veya aromatik özlerle aromalandırılmış üzüm şarabı hariç) Ara
11.07.11.50.01 İçme suyu, şişelenmiş (tatlandırılmamış ve aromalandırılmamış) (kaynakta şişelenmiş memba suları dahil) Ara
11.07.11.50.99 Diğer tabii ve suni mineral sular (gazsız), buz ve kar, tatlandırılmamış ve aromalandırılmamış Ara
11.07.19.30.02 Gazoz (kolalı), tatlandırılmış Ara
11.07.19.30.99 Diğer tabii ve suni mineral sular, tatlandırılmış Ara
11.07.19.50.99 Süt yağı içermeyen diğer alkolsüz içecekler (tatlandırılmış veya tatlandırılmamış mineral, gazlı veya aromalandırılmış sular hariç) Ara
11.07.19.50.03 Boza Ara
11.07.19.30.04 Gazoz (meyveli), tatlandırılmış Ara
11.07.19.50.02 Buzlu çay (ice tea) Ara
11.07.19.50.04 Enerji içecekleri Ara
11.07.19.30.03 Gazoz (sade), tatlandırılmış Ara
11.07.19.70.00 Süt yağı içeren alkolsüz içecekler Ara
11.07.19.50.01 Alkolsüz bira Ara
11.07.19.30.01 Suni soda, tatlandırılmış veya aromalandırılmış Ara
12.00.11.30.00 Tütünden veya tütün ve tütün ikamelerinin karışımlarından puro, uçları açık puro ve sigarillolar (NOT: Tütün vergileri hariç) Ara
12.00.19.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış imal edilmiş tütün, tütün ekstreleri ve esansları ile diğer homojenize veya yeniden yapılandırılmış tütünler Ara
12.00.19.30.00 İçilen tütünler (pipo tütünleri, sigaralık tütünler, vb.) (NOT: Tütün vergileri hariç) Ara
13.10.22.00.00 Yün, yağı alınmış veya karbonize edilmiş (kardelenmemiş veya taranmamış) Ara
13.10.24.00.00 Yün veya hayvan kılları (kardelenmiş veya taranmış) (yün topları dahil) Ara
13.10.25.00.00 Pamuk (kardelenmiş veya taranmış) Ara
13.10.29.00.00 Diğer bitkisel tekstil elyafları, işlenmiş fakat eğirilmemiş Ara
13.10.31.00.02 Akrilik veya modakrilikten lif ve döküntüler (eğirilme için kardelenmiş, taranmış veya başka şekilde işlenmiş) Ara
13.10.31.00.01 Poliesterden lif ve döküntüler (eğirilme için kardelenmiş, taranmış veya başka şekilde işlenmiş) Ara
13.10.31.00.99 Diğer sentetik devamsız lifler ve döküntüleri (eğirilme için kardelenmiş, taranmış veya başka şekilde işlenmiş) Ara
13.10.50.30.00 Taranmış yünden veya taranmış ince hayvan kılından iplikler (perakende satışa hazır olmayan) Ara
13.10.50.50.00 Yün veya ince hayvan kılından iplikler (perakende satışa hazır) Ara
13.10.61.52.00 Dokuma kumaşlar için taranmış pamuktan iplikler (perakende satışa hazır olmayan) (halı ve yer kaplaması için olanlar hariç) Ara
13.10.61.55.00 Diğer kullanımlar için taranmış pamuktan iplikler (perakende satışa hazır olmayan) (halı ve yer kaplaması için olanlar dahil) Ara
13.10.61.60.00 Pamuk iplikler (perakende satışa hazır) (dikiş ipliği hariç) Ara
13.10.61.32.00 Dokuma kumaşlar için taranmamış pamuktan iplikler (perakende satışa hazır olmayan) (halı ve yer kaplaması için olanlar hariç) Ara
13.10.61.53.00 Örgü kumaşlar ve çoraplar için taranmış pamuktan iplikler (perakende satışa hazır olmayan) Ara
13.10.61.33.00 Örgü kumaşlar ve çoraplar için taranmamış pamuktan iplikler (perakende satışa hazır olmayan) Ara
13.10.61.35.00 Diğer kullanımlar için taranmamış pamuktan iplikler (perakende satışa hazır olmayan) (halı ve yer kaplaması için olanlar dahil) Ara
13.10.81.10.03 Polipropilenden iplik (dikiş ipliği hariç) rötar/kable (Perakende satışa hazır olmayan) Ara
13.10.81.10.99 Diğer iplikler (Akrilik veya vinil sentetik filamentten iplikler dahil, dikiş ipliği hariç) rötar/kable (perakende satışa hazır olmayan) Ara
13.10.81.10.02 Poliesterlerden iplik (dikiş ipliği hariç) rötar/kable diğer iplikler (Perakende satışa hazır olmayan) Ara
13.10.81.10.01 Naylon, diğer poliamidlerden iplik (dikiş ipliği hariç) rötar/kable diğer iplikler (Perakende satışa hazır olmayan) Ara
13.10.81.30.00 Çok katlı veya bükülü suni filament iplikler (perakende satışa hazır olmayan) (dikiş ipliği hariç) Ara
13.10.81.50.00 Suni ve sentetik filament ipliği, (perakende satışa hazır) (dikiş ipliği hariç) Ara
13.10.82.50.00 İplikler, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği = % 85 olanlar (dikiş ipliği hariç) (perakende satışa hazır) Ara
13.10.82.50.00 İplikler, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği ? % 85 olanlar (dikiş ipliği hariç) (perakende satışa hazır) Ara
13.10.82.10.00 İplikler, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği ? % 85 olanlar (dikiş ipliği hariç) (perakende satışa hazır olmayan) Ara
13.10.82.10.00 İplikler, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği = % 85 olanlar (dikiş ipliği hariç) (perakende satışa hazır olmayan) Ara
13.10.83.40.00 İplikler, pamukla karışık, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği % 85 olanlar (dikiş ipliği hariç) (perakende satışa hazır olmayan) Ara
13.10.83.20.00 İplikler, suni elyaflarla karışık, ağırlığına göre devamsız polyester elyaf içeriği % 85 olanlar (dikiş ipliği hariç) (perakende satışa hazır olmayan) Ara
13.10.83.90.00 İplikler, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği % 85 olanlar (dikiş ipliği hariç) (perakende satışa hazır) Ara
13.10.83.80.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer iplikler, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği % 85 olanlar (dikiş ipliği hariç) (perakende satışa hazır olmayan) Ara
13.10.84.30.00 Suni devamsız elyaftan iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende satışa hazır) Ara
13.10.84.10.00 Suni devamsız elyaftan iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende satışa hazır olmayan) Ara
13.10.85.50.00 Suni ve sentetik devamsız elyaflardan dikiş iplikleri Ara
13.10.85.10.00 Suni ve sentetik filamentlerden dikiş iplikleri Ara
13.20.20.74.00 Dokuma kumaşlar, pamuktan (ev tekstil ürünleri veya döşemelik tekstil için, farklı renk ipliklerden) Ara
13.20.20.49.00 Dokuma kumaşlar, pamuktan (teknik veya endüstriyel kullanım için, tek renk ipliklerden, ağırlığı 200 gr/m² olanlar) Ara
13.20.20.17.00 Dokuma kumaşlar, pamuktan (ev tekstil ürünleri veya döşemelik tekstil için, tek renk ipliklerden, ağırlığı ? 200 g/m² olanlar) Ara
13.20.31.30.00 Dokuma kumaşlar, yüksek dayanırlıkta iplik, şerit veya benzerlerinden elde edilen suni ve sentetik filament ipliklerden (naylon, diğer poliamidler, polyester, suni ipekli kumaşlar dahil) Ara
13.20.31.50.00 Dokuma kumaşlar, sentetik filament ipliklerden (yüksek dayanırlıkta iplik, şerit vb.den elde edilen sentetik filament ipliklerden olanlar hariç) Ara
13.20.31.50.97 Dokuma kumaşlar, sentetik filament ipliklerden (yüksek dayanırlıkta iplik, şerit vb.den elde edilen sentetik filament ipliklerden olanlar hariç) Ara
13.20.32.30.97 Dokuma kumaşlar, sadece veya ağırlıklı olarak pamuk karışımlı sentetik devamsız elyaftan (ağırlığına göre söz konusu elyaf içeriği % 85 olanlar) (farklı renk ipliklerden) Ara
13.20.32.10.00 Dokuma kumaşlar, sentetik devamsız elyaftan (ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği = % 85 olanlar) Ara
13.20.32.90.00 Dokuma kumaşlar, yün, ince hayvan kılı veya pamuk haricindekilerle karışımlı sentetik devamsız elyaftan Ara
13.20.41.00.99 Diğer - çözgü ve atkı kadife kumaşlar; şönil kumaşlar (pamuktan havlu cinsi bukleli kumaşlar, tafte edilmiş tekstil kumaşları, dar dokunmuş kumaşlar hariç) Ara
13.20.41.00.03 Dokunmuş mensucat (pamuklu, iplikli veya atkı iplikli kadife ve pelüş) Ara
13.20.46.00.00 Dokuma kumaşlar, cam elyafından (dar kumaşlar, cam yünü dahil) Ara
13.30.11.10.00 Elyafların boyanması Ara
13.30.11.25.00 Sentetik filament ipliklerinin boyanması (dikiş ipliği hariç) Ara
13.30.11.27.00 Sentetik devamsız elyaf ipliğinin boyanması (dikiş ipliği hariç) Ara
13.30.11.24.00 Keten, jüt, diğer tekstil bitki kabuğu liflerinin, bitkisel tekstil elyafının ve kağıt ipliklerinin boyanması Ara
13.30.11.22.00 Yünden, ince veya kaba hayvan kılından ve at kılından ipliklerin boyanması Ara
13.30.11.26.00 Suni filament ipliklerinin boyanması (dikiş ipliği hariç) Ara
13.30.11.23.00 Pamuk ipliklerin boyanması (dikiş iplikleri hariç) Ara
13.30.11.28.00 Suni devamsız elyaf ipliğinin boyanması (dikiş ipliği hariç) Ara
13.30.12.50.00 Sentetik filament ipliklerinden veya sentetik elyaftan yapılan dokuma kumaşların ağartılması Ara
13.30.12.90.00 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların ağartılması Ara
13.30.13.90.00 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşlar ile dokusuz olanların boyanması Ara
13.30.13.50.00 Sentetik filament ipliklerinden veya sentetik elyaftan yapılmış dokuma kumaşların boyanması Ara
13.30.13.70.00 Dokuma havlı kumaşların ve şönil kumaşların boyanması (pamuklu havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar ile dar dokuma kumaşlar hariç) Ara
13.30.13.20.00 Yünden, ince/kaba hayvan kılından veya at kılından dokuma kumaşların boyanması Ara
13.30.13.30.00 Pamuklu dokuma kumaşların boyanması, pamuk içeriği = % 85 olanlar Ara
13.30.13.60.00 Suni filament ipliklerinden veya suni elyaftan yapılmış dokuma kumaşların boyanması Ara
13.30.13.80.00 Havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşların boyanması (tafting (püsküllü) dokuma kumaşlar hariç) Ara
13.30.14.50.00 Sentetik filament ipliklerinden veya sentetik elyaftan yapılmış dokuma kumaşlara baskı yapılması Ara
13.30.14.90.00 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşlara ve dokusuz olanlara baskı yapılması Ara
13.30.14.30.00 Pamuklu dokuma kumaşlara baskı yapılması, pamuk içeriği = % 85 olanlar Ara
13.30.19.70.00 Dokuma havlı kumaşların ve şönil kumaşların bitirilmesi, (ağartma, boyama, baskı hariç), (pamuklu havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar ile dar dokuma kumaşlar hariç) Ara
13.30.19.30.00 Pamuklu dokuma kumaşların bitirilmesi, pamuk içeriği = % 85 olanlar (ağartma, boyama, baskı hariç) Ara
13.30.19.80.00 Havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşların (tafting (püsküllü) dokuma kumaşlar hariç) bitirilmesi (ağartma, boyama, baskı hariç) Ara
13.30.19.50.00 Sentetik filament ipliklerden veya sentetik elyaftan yapılmış dokuma kumaşların bitirilmesi (ağartma, boyama, baskı hariç) Ara
13.30.19.90.00 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların ve dokusuz olanların bitirilmesi (ağartma, boyama, baskı hariç) Ara
13.30.19.95.00 Giyim eşyalarının bitirilmesi hizmetleri Ara
13.91.11.00.00 Havlı kumaşlar (tüylendirilmiş kumaşlar gibi), ilmekli kumaşlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar) Ara
13.91.19.10.00 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşlar (havlı kumaşlar hariç) Ara
13.92.11.30.00 Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri, yün veya ince hayvan kılından (elektrikli battaniyeler hariç) Ara
13.92.11.90.00 Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri, tekstil malzemelerinden (elektrikli battaniyeler; yünden, ince hayvan kılından ve sentetik elyaftan olanlar hariç) Ara
13.92.12.70.00 Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, dokusuz suni ve sentetik elyaftan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
13.92.12.59.10 Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, dokuma tekstilden (pamuk, keten veya ramiden olanlar hariç) Ara
13.92.12.53.03 Yatak çarşafları, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
13.92.12.53.02 Yatak takımları, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
13.92.12.53.01 Yastık kılıfları, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
13.92.12.30.00 Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden Ara
13.92.12.53.00 Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
13.92.12.59.00 Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, dokuma tekstilden (pamuk, keten veya ramiden olanlar hariç) Ara
13.92.13.53.00 Masa örtüsü, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
13.92.13.59.10 Masa örtüsü, suni ve sentetik elyaftan ve diğer dokuma veya dokusuz tekstilden (pamuktan veya ketenden olanlar hariç) Ara
13.92.13.59.00 Masa örtüsü, suni ve sentetik elyaftan ve diğer dokuma veya dokusuz tekstilden (pamuktan veya ketenden olanlar hariç) Ara
13.92.13.30.00 Masa örtüsü, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden Ara
13.92.14.30.00 Tuvalet ve mutfakta kullanılan örtüler, pamuklu havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokumadan Ara
13.92.14.70.00 Tuvalet ve mutfakta kullanılan örtüler, dokusuz suni ve sentetik elyaftan Ara
13.92.15.30.00 Perdeler ve iç storlar, perde veya yatak saçakları ve farbelaları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) malzemelerden) Ara
13.92.15.70.00 Perdeler ve iç storlar, perde veya yatak saçakları ve farbelaları (dokusuz malzemelerden) Ara
13.92.15.50.00 Perdeler ve iç storlar, perde veya yatak saçakları ve farbelaları (dokuma malzemelerden) Ara
13.92.16.40.00 Yatak örtüleri (kuştüyü yorgan hariç) Ara
13.92.16.60.00 Mefruşat ürünleri, mobilya ve minder kaplamaları ile araba koltuklarını kaplamak için olanlar (battaniye, seyahat battaniyesi, yatak takımı, çarşaf vb., yemek takımı, masa örtüsü, peçete vb., tuvalet takımları, mutfak takımları, perde, panjur, fela ve yat Ara
13.92.21.70.00 Çuval, torba, çanta ve benzerleri (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar), polietilen veya polipropilen şeritten (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
13.92.21.50.00 Çuval, torba, çanta ve benzerleri (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar), polietilen veya polipropilen şeritlerden örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar Ara
13.92.21.30.00 Çuval, torba, çanta ve benzerleri (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar), pamuktan olanlar Ara
13.92.21.90.00 Çuval, torba, çanta ve benzerleri (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar), (pamuk, polietilen veya polipropilenden olanlar hariç) Ara
13.92.22.30.00 Çadırlar (karavan tentesi dahil) Ara
13.92.22.10.00 Brandalar, güneşlikler ve storlar (karavan tentesi hariç) Ara
13.92.22.50.00 Yelkenler Ara
13.92.22.70.00 Şişme yataklar ve diğer kamp eşyaları (karavan tentesi, çadır ve uyku tulumu hariç) Ara
13.92.22.10.00 Katranlı muşambalar, güneşlikler ve storlar (karavan tentesi hariç) Ara
13.92.24.30.00 Uyku tulumları Ara
13.92.24.99.00 Doldurulmuş uyku takımları (yorgan, kuş tüyü yorgan, minder, puf, yastık dahil (kuş tüyü veya gıdık tüyü (ince kuş tüyü) ile doldurulanlar ile şilte ve uyku tulumu hariç)) Ara
13.92.24.93.00 Kuş tüyü veya gıdık tüyü (ince kuş tüyü) ile doldurulmuş uyku takımları (yorgan, kuş tüyü yorgan, minder, puf, yastık dahil (şilte ve uyku tulumu hariç)) Ara
13.92.29.53.00 Yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi vb. temizlik bezleri (dokusuz tekstilden) Ara
13.92.29.90.00 Yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi vb. temizlik bezleri (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar); can yeleği, emniyet kemeri ve diğer hazır ürünler Ara
13.92.29.90.01 Bayrak, sancak ve flama Ara
13.92.29.57.00 Yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi vb. temizlik bezleri (dokusuz tekstilden olanlar ile örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) Ara
13.93.11.00.04 Makine halıları (düğümlü olanlar) Ara
13.93.11.00.91 Diğer tekstil yer döşemeleri (düğümlü olanlar) Ara
13.93.11.00.99 Diğer tekstil malzemelerinden halılar (düğümlü olanlar) (ipek ve yün olanlar ile makine yapımı olanlar hariç) Ara
13.93.12.00.00 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri, dokuma (tafting (püsküllü ) veya floklu (tüylü) olanlar hariç) Ara
13.93.13.00.07 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (polipropilenden, yüzeyi 1 den büyük, tafting (püsküllü)) Ara
13.93.13.00.03 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (naylon/diğer poliamidlerden, baskılı, yüzeyi 1m2 den büyük, tafting (püsküllü)) Ara
13.93.13.00.07 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (polipropilenden, yüzeyi 1'den büyük, tafting (püsküllü)) Ara
13.93.13.00.99 Diğer sentetik/suni maddeler ile dokumaya elverişli diğer maddelerden karo ve diğer yer kaplamaları (tafting (püsküllü)) Ara
13.93.13.00.05 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (naylon/diğer poliamidlerden, baskısız, yüzeyi 1m2 den büyük, tafting (püsküllü)) Ara
13.93.13.00.01 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (yün/ince kıldan, tafting (püsküllü)) Ara
13.93.13.00.06 Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (polipropilenden, yüzeyi 1 m2 ye eşit veya küçük karo, tafting (püsküllü)) Ara
13.93.19.30.00 Keçe halı ve diğer keçe tekstil yer döşemeleri (tafting (püsküllü) veya floklu olanlar hariç) Ara
13.93.19.90.99 Diğer halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (düğümlü, dokuma, tafting (püsküllü), keçeden olanlar hariç) Ara
13.93.19.90.02 Paspas ve yolluklar (dokuma, düğümlü, tafting (püsküllü) ve keçeden olanlar hariç) Ara
13.94.11.60.00 Halat, urgan veya kordon (polietilenden, polipropilenden, naylondan veya diğer poliamidlerden ya da polyester içeriği 50,000 desiteks olanlardan, diğer sentetik elyaflardan yapılmış) (bağlama ve balyalama kınnapları hariç) Ara
13.94.11.70.00 Kınnap, (polietilenden, polipropilenden, naylondan veya diğer poliamidlerden ya da polyester içeriği = 50,000 desiteks (5 g/m) olanlardan yapılmış), (bağlama ve balyalama kınnapları hariç) Ara
13.94.11.70.00 Kınnap, (polietilenden, polipropilenden, naylondan veya diğer poliamidlerden ya da polyester içeriği ? 50,000 desiteks olanlardan yapılmış), (bağlama ve balyalama kınnapları hariç) Ara
13.94.12.33.00 Hazır balık ağları, suni ve sentetik elyaftan yapılmış kınnap, halat veya urgandan olanlar (balık ağı kepçesi hariç) Ara
13.94.12.80.00 Kınnap, halat, urgan veya kordondan yapılmış eşyalar Ara
13.95.10.20.00 Dokusuz kumaşlar, ağırlığı 25 gr/m² fakat = 70 g/m² olanlar (dokusuz kumaştan yapılmış eşyalar dahil) (giydirilmiş veya kaplanmış giyim eşyaları hariç) Ara
13.95.10.70.00 Dokusuz kumaşlar, giydirilmiş veya kaplanmış (dokusuz kumaştan yapılmış eşyalar dahil) (giyim eşyaları hariç) Ara
13.95.10.20.00 Dokusuz kumaşlar, ağırlığı 25 gr/m² fakat ? 70 g/m² olanlar (dokusuz kumaştan yapılmış eşyalar dahil) (giydirilmiş veya kaplanmış giyim eşyaları hariç) Ara
13.95.10.30.00 Dokusuz kumaşlar, ağırlığı 70 gr/m² fakat = 150 g/m² olanlar (dokusuz kumaştan yapılmış eşyalar dahil) (giydirilmiş veya kaplanmış giyim eşyaları hariç) Ara
13.95.10.50.00 Dokusuz kumaşlar, ağırlığı 150 g/m² olanlar (dokusuz kumaştan yapılmış eşyalar dahil) (giydirilmiş veya kaplanmış giyim eşyaları hariç) Ara
13.95.10.10.00 Dokusuz kumaşlar, ağırlığı = 25 gr/m² olanlar (dokusuz kumaştan yapılmış eşyalar dahil) (giydirilmiş veya kaplanmış giyim eşyaları hariç) Ara
13.95.10.30.00 Dokusuz kumaşlar, ağırlığı 70 gr/m² fakat ? 150 g/m² olanlar (dokusuz kumaştan yapılmış eşyalar dahil) (giydirilmiş veya kaplanmış giyim eşyaları hariç) Ara
13.96.14.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış tekstil kumaşları (emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş veya kaplanmış) Ara
13.96.16.50.00 Tekstilden fitiller, taşıma veya konveyör bantları (metal veya diğer materyallerle güçlendirilmiş olanlar dahil) Ara
13.96.16.20.00 Tekstilden hortumlar ve benzeri borular, emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya kaplanmış olsun veya olmasın (diğer malzemelerden astarı, zırhı veya aksesuarı olsun veya olmasın) Ara
13.96.16.80.00 Tekstil kumaş ve keçeler, kağıt yapım makinesi ve benzer makineler (kağıt hamuru veya asbestli çimento için olanlar dahil) için Ara
13.96.17.50.00 Etiket, arma ve diğer benzeri eşyalar, tekstil malzemelerinden (nakışlılar hariç) Ara
13.96.17.30.01 Paça ve bel lastikleri, gipe lastik ve lastik bant (tres mamulü) Ara
13.96.17.30.02 Kordelalar Ara
13.96.17.30.99 Diğer dar dokuma kumaşlar (etiket, arma ve diğer benzer maddeler hariç) Ara
13.96.17.70.00 Kordonlar, parça halinde; püskül ve ponpon, dekoratif süsler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
13.96.17.70.00 Kurdeleler, parça halinde; püskül ve ponpon, dekoratif süsler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
13.99.11.30.00 Tüller ve diğer ağ kumaşlar (dokuma, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
13.99.11.50.00 Danteller, makine yapımı (parça, şerit veya motif şeklinde) Ara
13.99.12.50.00 Nakışlar, pamuklu (parça, şerit veya motif şeklinde) Ara
13.99.12.70.00 Nakışlar, tekstilden (parça, şerit veya motif şeklinde) (zemini gözükmeyenler ile pamuklular hariç) Ara
13.99.12.30.00 Nakışlar, zemini gözükmeyen (parça, şerit veya motif şeklinde) Ara
13.99.13.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış keçeler (emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın) Ara
13.99.15.00.00 Gipe iplikler, şeritler ve benzerleri, görünür genişliği = 5 mm olan suni ve sentetik tekstil malzemelerinden; şönil iplikler; şenet iplikler Ara
13.99.15.00.00 Gipe iplikler, şeritler ve benzerleri, görünür genişliği ? 5 mm olan suni ve sentetik tekstil malzemelerinden; şönil iplikler; şenet iplikler Ara
13.99.16.00.00 Kapitone tekstil ürünleri, parça şeklinde (nakışlı hariç) Ara
13.99.19.00.00 Pudra ponponları ve pedleri, kozmetik veya kişisel bakım müstahzarlarının uygulanması için olanlar Ara
14.11.10.00.03 Deriden ceket, mont ve renkli spor ceketler Ara
14.11.10.00.01 Deriden manto, palto ve pardösü Ara
14.11.10.00.02 Deriden takım elbise Ara
14.11.10.00.04 Deriden pantolon ve etekler Ara
14.11.10.00.99 Deriden diğer giyim eşyaları Ara
14.12.11.20.00 Erkekler ve erkek çocuklar için takımlar, pamuktan veya suni ve sentetik elyaftan yapılmış (endüstriyel ve mesleki) Ara
14.12.11.30.00 Erkekler veya erkek çocukları için ceket ve blazerler, pamuktan veya suni ve sentetik elyaftan yapılmış (endüstriyel ve mesleki) Ara
14.12.12.50.00 Erkekler veya erkek çocukları için bahçıvan tipi iş tulumları, pamuktan veya suni ve sentetik elyaftan yapılmış (endüstriyel ve mesleki) Ara
14.12.12.40.00 Erkekler veya erkek çocukları için pantolonlar ve binici/külot pantolonları (kısa pantolon dahil), pamuktan veya suni ve sentetik elyaftan yapılmış (endüstriyel ve mesleki) Ara
14.12.21.20.00 Kadınlar veya kız çocukları için takımlar, pamuktan veya suni ve sentetik elyaftan yapılmış (endüstriyel ve mesleki) Ara
14.12.21.30.00 Kadınlar veya kız çocukları için ceket ve blazerler, pamuktan veya suni ve sentetik elyaftan yapılmış (endüstriyel ve mesleki) Ara
14.12.22.40.00 Kadınlar veya kız çocukları için pantolonlar ve binici/külot pantolonları (kısa pantolon dahil), pamuktan veya suni ve sentetik elyaftan yapılmış (endüstriyel ve mesleki) Ara
14.12.22.50.00 Kadınlar veya kız çocukları için bahçıvan tipi iş tulumları, pamuktan veya suni ve sentetik elyaftan yapılmış (endüstriyel ve mesleki) Ara
14.12.30.13.01 Erkek/erkek çocuk için mesleki kıyafet; pamuktan Ara
14.12.30.23.01 Kadın ve kız çocukları için sentetik ve suni liflerden yapılmış mesleki önlükler, gömlekler ve diğer mesleki kıyafetler Ara
14.12.30.13.02 Erkek/erkek çocuk için mesleki kıyafet; sentetik/suni elyaftan Ara
14.12.30.23.02 Kadın ve kız çocukları için pamuktan yapılmış mesleki önlükler, gömlekler ve diğer mesleki kıyafetler Ara
14.13.11.10.00 Erkekler veya erkek çocukları için palto, kaban, harmani, pelerin ve benzeri ürünler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) (ceket ve blazerler, anorak ve rüzgarlıklar hariç) Ara
14.13.11.20.00 Erkekler veya erkek çocukları için anorak, kayak montu, rüzgarlık ve benzeri ürünler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) (ceket ve blazerler hariç) Ara
14.13.12.70.01 Erkek ve erkek çocukları için pantolonlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.13.12.70.99 Diğer, erkeklerin veya erkek çocukların bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil) ve şortları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.13.12.30.00 Erkekler veya erkek çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.13.12.60.00 Erkekler veya erkek çocukları için takım ve kombine takımlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.13.13.10.00 Kadınlar veya kız çocukları için palto, kaban, harmani, pelerin ve benzeri ürünler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) (ceket ve blazerler hariç) Ara
14.13.13.20.00 Kadınlar veya kız çocukları için anorak, kayak montu, rüzgarlık ve benzeri ürünler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) (ceket ve blazerler hariç) Ara
14.13.14.70.00 Kadınlar veya kız çocukları için elbiseler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.13.14.80.00 Kadınlar veya kız çocukları için etek ve pantolon etekler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.13.14.30.00 Kadınlar veya kız çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.13.14.60.01 Kadın ve kız çocukları için takımlar, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.13.14.90.01 Kadın ve kız çocukları için pantolon, binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil), askılı ve üst ön parçası olan tulumlar ve şortlar, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.13.14.60.02 Kadın ve kız çocukları için takımlar, sentetik liften (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.13.21.20.00 Erkekler veya erkek çocukları için paltolar, montlar, pelerinler ve benzeri eşyalar Ara
14.13.21.10.00 Erkekler veya erkek çocukları için yağmurluklar Ara
14.13.21.30.00 Erkekler veya erkek çocukları için anorak, kayak montları, rüzgarlıklar ve benzeri eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe), emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış, lamine edilmiş veya su geçirmez hale getirilmiş olanlar ile ceket ve blaz Ara
14.13.21.30.00 Erkekler veya erkek çocukları için anorak, kayak montları, rüzgarlıklar ve benzeri eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe), emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış, lamine edilmiş veya su geçirmez hale getirilmiş olanlar ile ceket ve blazerler hariç) Ara
14.13.22.10.00 Erkekler veya erkek çocukları için takım elbiseler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
14.13.22.20.00 Erkekler veya erkek çocukları için kombine takımlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
14.13.23.00.00 Erkekler veya erkek çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
14.13.24.42.01 Erkek/erkek çocuk için uzun pantolon; denimden Ara
14.13.24.60.00 Erkekler veya erkek çocukları için şortlar, pamuk veya suni veya sentetik elyaftan yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
14.13.24.48.02 Erkekler veya erkek çocukları için pantolon ve binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil); pamuktan olanlar (kot kumaşından olanlar ile örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
14.13.24.42.02 Erkekler veya erkek çocukları için binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil), denimden Ara
14.13.24.44.00 Erkekler veya erkek çocukları için pantolon, binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil) ve şortlar, yün veya ince hayvan kılından yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç) Ara
14.13.24.45.00 Erkekler veya erkek çocukları için pantolon ve binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil), suni veya sentetik elyaftan yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç) Ara
14.13.24.55.01 Erkek ve erkek çocukları için askılı ve üst ön parçalı tulumlar, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç) Ara
14.13.31.20.00 Kadınlar veya kız çocukları için palto, manto, kaban vb. Ara
14.13.31.10.00 Kadınlar veya kız çocukları için yağmurluklar Ara
14.13.31.30.00 Kadınlar veya kız çocukları için anorak, kayak ceketi, rüzgarlık ve benzeri eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe), emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış, lamine edilmiş veya su geçirmez hale getirilmiş olanlar ile ceket ve blazerler h Ara
14.13.32.10.00 Kadınlar veya kız çocukları için takım elbiseler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
14.13.33.30.00 Kadınlar veya kız çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
14.13.34.70.00 Kadınlar veya kız çocukları için elbiseler (kot elbiseler dahil) (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
14.13.34.70.01 Gelinlik Ara
14.13.34.70.02 Abiye, Nişanlık, Fantazi Kıyafet Ara
14.13.34.80.02 Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
14.13.34.80.03 Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek, sentetik lifden (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
14.13.34.80.99 Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek, dokumaya elverişli diğer maddeler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
14.13.35.48.02 Kadın veya kız çocukları için pantolon ve binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil), golf pantolonları, şort vs., pamuktan ve diğer dokunabilir maddelerden (kot kumaştan yapılmış olanlar ile endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç) Ara
14.13.35.51.00 Kadınlar veya kız çocukları için bahçıvan tipi tulumlar, pamuktan yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç) Ara
14.13.35.61.00 Kadınlar veya kız çocukları için şortlar, pamuktan yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
14.14.11.00.00 Erkekler veya erkek çocukları için gömlek ve fanilalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.14.12.30.00 Erkekler veya erkek çocukları için pijama ve gecelikler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.14.12.20.01 Erkekler ve erkek çocukları için pamuktan külotlar ve slipler (boxer şortlar dahil), (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar) Ara
14.14.12.20.02 Erkekler ve erkek çocukları için sentetik ve suni liflerden ve dokumaya elverişli diğer maddelerden külotlar ve slipler (boxer şortlar dahil), (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar) Ara
14.14.12.40.00 Erkekler veya erkek çocukları için ropdöşambır, bornoz ve benzeri eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.14.13.10.00 Kadınlar veya kız çocukları için bluz, gömlek ve gömlek bluzlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.14.14.20.00 Kadınlar veya kız çocukları için külot ve slipler (boxer şortlar dahil) (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.14.14.30.00 Kadınlar veya kız çocukları için gecelik ve pijamalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.14.14.40.00 Kadınlar veya kız çocukları için lizöz, bornoz, ropdöşambır, sabahlık ve benzeri eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.14.14.50.00 Kadınlar veya kız çocukları için kombinezonlar, iç etekler ve jüponlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.14.21.00.02 Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) Ara
14.14.21.00.03 Erkek/erkek çocuk için gömlek; sentetik/suni lifden (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) Ara
14.14.21.00.01 Erkek/erkek çocuk için gömlek; yün/ince kıldan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) Ara
14.14.21.00.02 Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar) Ara
14.14.22.40.00 Erkekler veya erkek çocukları için atlet, fanila, bornoz, ropdöşambır ve benzeri eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
14.14.22.30.00 Erkekler veya erkek çocukları için gecelik ve pijamalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
14.14.22.20.00 Erkekler veya erkek çocukları için külot ve slipler (boxer şortlar dahil; örgü veya tığ işi hariç) Ara
14.14.23.00.00 Kadınlar veya kız çocukları için bluz, gömlek ve gömlek bluzlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
14.14.24.30.00 Kadınlar veya kız çocukları için gecelik veya pijamalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
14.14.24.60.00 Kadınlar veya kız çocukları için atletler ve diğer fanilalar, slipler, külotlar, bornozlar, ropdöşambırlar, sabahlıklar ve benzeri eşyalar, pamuktan yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
14.14.24.80.00 Kadınlar veya kız çocukları için lizöz, bornoz, ropdöşambır, atlet, fanila, slip ve külotlar, pamuk dışındaki diğer elyaflardan yapılmış (boxer şortlar dahil; örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
14.14.24.50.00 Kadınlar veya kız çocukları için kombinezon, iç etek ve jüponlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
14.14.25.30.00 Sutyenler Ara
14.14.25.70.00 Pantolon askısı, çorap askısı, jartiyer ve benzer eşyalar ve bunların parçaları Ara
14.14.25.50.00 Korse, paçalı korseler ve sutyenli korseler (ayarlanabilir askılı badiler dahil) Ara
14.14.30.00.01 Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)) Ara
14.14.30.00.03 Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; sentetik/suni lifden (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)) Ara
14.14.30.00.99 Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; dokunabilir diğer maddelerden (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)) Ara
14.19.11.00.00 Bebekler için fanila, tulum, külot, bebek bezi, parmaklı/parmaksız eldiven ve dış giyim dahil olmak üzere giysiler ve giysi aksesuarları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)) (boyu = 86 cm çocuklar için) Ara
14.19.12.40.00 Erkekler veya erkek çocukları için mayolar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.19.12.50.00 Kadınlar veya kız çocukları için mayolar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.19.12.10.00 Eşofmanlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.19.12.90.00 Diğer giysiler (uzun kollu badiler dahil) (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)) Ara
14.19.13.00.00 Eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)) Ara
14.19.19.60.00 Giysi aksesuarları ve bunların parçaları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) (eldiven, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler, şal, eşarp, atkı, kaşkol, başörtüsü ve peçeler hariç) Ara
14.19.19.30.00 Şal, eşarp, atkı, başörtüsü, peçe ve benzerleri (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) Ara
14.19.21.00.00 Bebek elbiseleri ve giyim aksesuarları (86 cm veya daha küçük çocuklar için), fanila, tulum, külot, bebek bezi, eldiven, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler ve dış giyim dahil tekstil kumaşlarından yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Ara
14.19.22.10.00 Erkekler veya erkek çocukları için başka yerde sınıflandırılmamış diğer giysiler (yelek, eşofman, koşu kıyafetleri ve spor tişört ve şortları dahil, kayak kıyafetleri ile örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç ) Ara
14.19.22.20.00 Kadınlar veya kız çocukları için başka yerde sınıflandırılmamış diğer giysiler (yelek, eşofman, koşu kıyafetleri ve spor tişört ve şortları dahil, kayak kıyafetleri ile örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) Ara
14.19.22.40.00 Erkek veya erkek çocuğu mayoları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) Ara
14.19.22.50.00 Kadın veya kız çocuğu mayoları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) Ara
14.19.23.53.00 Boyun bağı, papyon ve kravat (ipek veya ipek döküntüsünden ve örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) Ara
14.19.23.95.00 Giysilerin veya giysi aksesuarlarının parçaları, tekstilden yapılmış (sutyen, korse, pantolon askısı, çorap askısı ve jartiyerler ile örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) Ara
14.19.23.10.00 Mendiller Ara
14.19.23.33.00 Şal, eşarp, atkı, baş örtüsü, peçe ve benzerleri (ipek veya ipek döküntüsünden ve örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) Ara
14.19.23.93.00 Giysi aksesuarları, tekstilden yapılmış (şal, eşarp, atkı, baş örtüsü, peçe, boyun bağı, papyon, kravat, eldiven, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler ile örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) Ara
14.19.23.70.00 Eldiven, parmaklı/parmaksız (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) Ara
14.19.31.80.00 Kemer ve fişeklikler, deri veya deri bileşimlerinden yapılmış Ara
14.19.31.90.00 Giysi aksesuarları, deri veya deri bileşimlerinden yapılmış (eldiven, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler ile kemer ve fişeklikler hariç) Ara
14.19.31.75.00 Eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler, deri veya deri bileşimlerinden yapılmış (spor eldivenleri ve tüm iş kolları için koruyucu eldivenler hariç) Ara
14.19.32.00.00 Giysiler (keçeden veya dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya kaplanmış tekstil kumaşından) Ara
14.19.41.30.00 Şapka kalıpları, şapka taslakları ve kapşonlar, tabla ve manşonlar (el kürkleri), keçeden (boyuna yarılmış olan manşonlar dahil) (şekil vermek için kalıplanmış olanlar ile hazır kenarlıklı (siperlikli) olanlar hariç) Ara
14.19.42.70.00 Şapka ve diğer başlıklar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) ya da dantelden yapılan, parçalar halindeki (şerit halinde olmayan) keçe veya diğer tekstil kumaşlarından yapılmış); saç fileleri, herhangi bir malzemeden Ara
14.19.42.50.00 Şapka ve diğer başlıklar (hasır vb. malzemeden örülerek veya herhangi bir malzemeden şeritler birleştirilerek yapılmış) Ara
14.19.42.30.00 Şapkalar ve diğer başlıklar, keçeden (şapka taslakları veya kapşonlar ve tabladan yapılmış) Ara
14.19.43.00.00 Diğer başlıklar (kauçuk veya plastikten yapılmış başlıklar, güvenlik başlıkları ve asbest başlıklar hariç); bu şapkalara ilişkin şerit, astar, kılıf, şapka astarları, şapka çatısı, siperliği ve çenealtı kayışı Ara
14.20.10.30.00 Kürklü deriden yapılmış giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (şapka ve başlıklar hariç) Ara
14.31.10.90.02 Çorap, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (pamuktan) (tek katı 67 desiteks olanlar ile uzun veya diz altı kadın çorapları, külotlu çorap, tayt çorap, tabanlı patikler hariç) Ara
14.31.10.33.00 Külotlu çoraplar ve tayt çoraplar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) sentetik elyaftan yapılmış (tek kat iplik başına 67 desiteksten küçük olanlar) Ara
14.31.10.50.00 Uzun veya diz altı kadın çorapları, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) sentetik elyaftan yapılmış (tek kat iplik başına 67 desiteksten küçük olanlar) Ara
14.31.10.90.03 Çorap, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (dereceli olarak baskı yapan sentetik ve diğer maddelerden varis çorapları) (tek katı 67 desiteks olanlar ile uzun veya diz altı kadın çorapları, külotlu çorap, tayt çorap, tabanlı patikler hariç) Ara
14.31.10.35.00 Külotlu çoraplar ve tayt çoraplar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) sentetik elyaftan yapılmış (tek kat iplik başına 67 desiteksten büyük veya eşit olanlar) Ara
14.31.10.90.05 Çorap, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (sentetik liflerden kadın çorapları) (tek katı 67 desiteks olanlar ile uzun veya diz altı kadın çorapları, külotlu çorap, tayt çorap, tabanlı patikler hariç) Ara
14.39.10.31.00 Erkekler veya erkek çocukları için kazak, süveter, sweatshirt (s-shirt), yelek ve hırka, yünden veya ince hayvan kılından yapılmış (yün içeriği % 50'ye eşit veya daha fazla ve ağırlık itibariyle 600 grama eşit veya daha fazla olan kazak ve süveterler hari Ara
14.39.10.53.00 Kazak ve süveterler, pamuktan yapılmış (hafif ince örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka olanlar) Ara
14.39.10.32.00 Kadınlar veya kız çocukları için kazak, süveter, sweatshirt (s-shirt), yelek ve hırka, yünden veya ince hayvan kılından yapılmış (yün içeriği % 50 ye eşit veya daha fazla ve ağırlık itibariyle 600 grama eşit veya daha fazla olan kazak ve süveterler hariç) Ara
14.39.10.32.00 Kadınlar veya kız çocukları için kazak, süveter, sweatshirt (s-shirt), yelek ve hırka, yünden veya ince hayvan kılından yapılmış (yün içeriği % 50'ye eşit veya daha fazla ve ağırlık itibariyle 600 grama eşit veya daha fazla olan kazak ve süveterler hariç) Ara
14.39.10.61.02 Erkek/erkek çocuk için yelek, pamuktan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (hafif ince örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka kazak ve süveter hariç) Ara
14.39.10.72.00 Kadınlar veya kız çocukları için kazak, sweatshirt (s-shirt), süveter, yelek ve hırka, suni ve sentetik elyaftan yapılmış (hafif ince örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka kazak ve süveter hariç) Ara
14.39.10.71.00 Erkekler veya erkek çocukları için kazak, sweatshirt (s-shirt), süveter, yelek ve hırka, suni ve sentetik elyaftan yapılmış (hafif ince örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka kazak ve süveter hariç) Ara
14.39.10.90.00 Kazak, sweatshirt (s-shirt), süveter, yelek ve hırkalar, tekstil malzemelerinden yapılmış (yün, ince hayvan kılı, pamuk, suni ve sentetik elyaftan yapılanlar hariç) Ara
14.39.10.62.01 Kadın/kız çocuk için hırka, pamuktan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (hafif ince örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka kazak ve süveter hariç) Ara
14.39.10.31.00 Erkekler veya erkek çocukları için kazak, süveter, sweatshirt (s-shirt), yelek ve hırka, yünden veya ince hayvan kılından yapılmış (yün içeriği % 50 ye eşit veya daha fazla ve ağırlık itibariyle 600 grama eşit veya daha fazla olan kazak ve süveterler hari Ara
14.39.10.62.03 Kadın/kız çocuk için hırka/süveter benzeri eşya, pamuktan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (hafif ince örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka kazak ve süveter hariç) Ara
14.39.10.61.03 Erkek/erkek çocuk için hırka/yelek benzeri eşya, pamuktan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (hafif ince örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka kazak ve süveter hariç) Ara
14.39.10.55.00 Kazak ve süveterler, suni ve sentetik elyaftan yapılmış (hafif ince örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka olanlar) Ara
14.39.10.33.00 Kazak ve süveterler, ağırlığına göre yün içeriği ? % 50 ve parça başına ağırlığı ? 600 gr olanlar Ara
14.39.10.31.00 Erkekler veya erkek çocukları için kazak, süveter, sweatshirt (s-shirt), yelek ve hırka, yünden veya ince hayvan kılından yapılmış (yün içeriği % 50'ye eşit veya daha fazla ve ağırlık itibariyle 600 grama eşit veya daha fazla olan kazak ve süveterler hariç) Ara
15.11.10.30.00 Tabaklanmış veya işlenmiş, fakat monte edilmemiş bütün halindeki kürklü deriler (tavşan, yabani tavşan veya kuzudan elde edilen) Ara
15.11.32.00.00 Deri (büyükbaş hayvan derileri, kılsız), bütün halde olmayan Ara
15.11.41.50.00 Deri (koyun veya kuzu derileri, yünsüz), tabaklandıktan sonra parşömen giydirilmiş veya işlenmiş (güderi, rugan deri, rugan lamine deri ve metalize deri hariç) Ara
15.11.52.00.00 Deri veya deri elyafı esaslı deri bileşimleri (kalın dilim, levha veya şerit halinde) Ara
15.12.12.10.00 Sandık, bavul, makyaj çantası, evrak çantası, okul çantası ve benzeri muhafazalar (deri, deri bileşenleri, rugan, plastik, tekstil malzemeleri, alüminyum veya diğer malzemelerden yapılmış) Ara
15.12.12.20.00 El çantaları (deri, deri bileşenleri, rugan, plastik tabaka, tekstil malzemeleri, alüminyum veya diğer malzemelerden yapılmış; sapsız olanlar dahil) Ara
15.12.12.30.00 Cepte veya el çantasında taşınan eşyalar Ara
15.12.12.50.00 Başka yerde sınıflandırılmamış çantalar ve muhafazalar Ara
15.12.12.70.00 Seyahat setleri (kişisel bakım, dikiş veya ayakkabı ya da elbise temizlemek için) (manikür takımı hariç) Ara
15.12.13.00.00 Saat kayışları, bantları, bilezikleri ve bunların parçaları (deri, deri bileşimi veya plastik dahil; değerli metalden olanlar ile değerli metalle kaplanmış metal veya adi metallerden olanlar hariç) Ara
15.12.19.30.00 Deriden veya deri bileşimlerinden ürünler (makinelerde veya mekanik cihazlarda kullanılan veya diğer teknik kullanımlar için olanlar dahil) Ara
15.12.19.60.00 Başka yerde sınıflandırılmamış deriden veya deri bileşimlerinden ürünler Ara
15.20.11.00.01 Dize kadar olan su geçirmez, kauçuk ve plastik yüzlü çizme vb. ayakkabılar (koruyucu metal burunlu olanlar hariç) Ara
15.20.11.00.03 Yüzü kauçuk veya plastik su geçirmez diğer ayakkabılar (koruyucu metal burunlu olanlar hariç) Ara
15.20.11.00.02 Ayak bileğine kadar olan su geçirmez kauçuk ve plastik yüzlü bot vb. ayakkabılar (koruyucu metal burunlu olanlar hariç) Ara
15.20.12.37.00 Terlikler ve evde giyilen diğer ayakkabılar, sayası plastik, tabanı kauçuk veya plastik olanlar (ev terliği, pisi pisi (dans terliği vb.), pandof) Ara
15.20.12.10.00 Sandaletler, tabanı ve sayası kauçuk veya plastik olanlar (parmak arası sandaletler ve tokyolar dahil) Ara
15.20.12.31.00 Gündelik/abiye ayakkabı, bot vb., sayası kauçuk veya plastikten olanlar Ara
15.20.13.53.00 Gündelik/abiye ayakkabı, sayası deri olanlar, çocuklar için (bot ve ayakkabılar dahil; fakat, su geçirmez olanlar ve koruyucu metal burunlu olanlar hariç) Ara
15.20.13.70.00 Terlik ve evde giyilen diğer ayakkabılar, tabanı kauçuk, plastik veya kösele, sayası deri olanlar (ev terliği, pisi pisi (dans terliği vb.), pandof vb.) Ara
15.20.13.61.00 Sandaletler, sayası deri olan, erkekler için (parmak arası sandaletler ve tokyolar dahil) Ara
15.20.13.30.00 Ayakkabı, bot vb., tabanı tahta, sayası deri olanlar (takunyalar dahil; iç tabanlı veya koruyucu metal burunlu olanlar hariç) Ara
15.20.13.51.00 Gündelik/abiye ayakkabı, bot vb., sayası deri olanlar, erkekler için (bot ve ayakkabılar dahil; fakat, su geçirmez olanlar ve koruyucu metal burunlu olanlar hariç) Ara
15.20.13.52.00 Gündelik/abiye ayakkabı, sayası deri olanlar, kadınlar için (bot ve ayakkabılar dahil; fakat, su geçirmez olanlar ve koruyucu metal burunlu olanlar hariç) Ara
15.20.13.62.00 Sandaletler, sayası deri olan, kadınlar için (parmak arası sandaletler ve tokyolar dahil) Ara
15.20.13.63.00 Sandaletler, sayası deri olan, çocuklar için (parmak arası sandaletler ve tokyolar dahil) Ara
15.20.13.80.00 Ayakkabı, bot vb., tabanı tahta, mantar veya diğer malzemelerden ve sayası deri olanlar (tabanı kauçuk, plastik veya kösele olanlar hariç) Ara
15.20.14.44.00 Terlikler ve evde giyilen diğer ayakkabılar, sayası tekstil malzemesinden olanlar (ev terliği, pisi pisi (dans terliği vb.), pandof vb.) Ara
15.20.14.46.00 Ayakkabı, bot vb., sayası kumaş olanlar (terlikler ve evde giyilen diğer ayakkabılar ile tabanı kauçuk, plastik, deri veya deri bileşimli olanlar hariç) Ara
15.20.14.45.00 Ayakkabı, bot vb., tabanı kauçuk, plastik veya kösele, sayası tekstil malzemesinden olanlar (terlikler ve evde giyilen diğer ayakkabılar ile spor ayakkabılar hariç) Ara
15.20.21.00.00 Spor ayakkabılar, tabanı kauçuk veya plastik, sayası tekstil malzemelerinden olanlar (tenis, basketbol, jimnastik, antrenman ve benzeri ayakkabılar dahil) Ara
15.20.29.00.00 Diğer spor ayakkabılar (kayak ve paten ayakkabıları hariç) Ara
15.20.31.20.00 Ayakkabı, bot vb. (su geçirmeyen ayakkabı dahil), tabanı ve sayası kauçuk veya plastik (koruyucu metal burunlu olanlar) Ara
15.20.31.50.00 Ayakkabı, bot vb., tabanı kauçuk, plastik veya kösele; sayası deri (koruyucu metal burunlu olanlar) Ara
15.20.32.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış tahta ayakkabılar, çeşitli özel ayakkabılar ve diğer ayakkabılar Ara
15.20.40.80.00 Diğer malzemelerden yapılan ayakkabı parçaları (sayalar hariç) Ara
15.20.40.20.00 Ayakkabıların deri sayaları ve bunların parçaları (takviye, sağlamlaştırıcı nitelikte olanlar hariç) Ara
15.20.40.50.00 Ayakkabıların sayaları ve bunların parçaları (deriden olanlar ile takviye, sağlamlaştırıcı nitelikte olanlar hariç) Ara
16.10.10.37.00 Çam kerestesi (PINUS SYLVESTRIS L.) Ara
16.10.10.33.00 İbreli ağaç keresteleri; testere ile kesilmiş ya da uzunlamasına yontulmuş; dilimli ya da soyulmuş; kalınlığı 6mm; uç birleştirmeli ya da zımparalanmış veya planyalanmışlar olanlar Ara
16.10.10.50.00 Keresteler, testere ile kesilmiş /uzunlamasına yontulmuş, dilimlenmiş/soyulmuş, kalınlığı 6 mm; (ibreli ve tropik ağaçlar ile meşe blokları, şeritleri ve frizleri hariç) Ara
16.10.21.10.00 İbreli ağaç keresteleri, (herhangi bir yüzü veya kenarı boylu boyunca şekillendirilmiş) (birleştirilmemiş parke döşemeleri için şerit ve frizler dahil) Ara
16.10.23.05.00 İbreli olmayan ağaç talaş ve yongaları Ara
16.10.23.05.01 Yakıt kütükleri ve peletleri Ara
16.10.91.00.00 Tomruk ve kerestelerin işlenmesi, emdirilmesi (emprenye edilmesi) ve korunması (kurutarak sertleştirme ve kurutma dahil) Ara
16.21.12.21.99 Ahşap kaplama panelleri ve benzeri lamine ahşap malzeme (kontrtabla, lam levha veya battenboardlu olanlar) Ara
16.21.12.24.00 Ahşap kaplama panelleri ve benzeri lamine ahşap malzeme (kontratabla, lam levha veya battenboardlu olanlar hariç) Ara
16.21.12.21.00 Ahşap kaplama panelleri ve benzeri lamine ahşap malzeme (kontrtabla, lam levha veya battenboardlu olanlar) Ara
16.21.12.11.00 Kontrplaklar, her bir tabaka kalınlığı 6 mm yi geçmeyen (bambu olanlar hariç), sadece ahşap tabakalardan oluşan ve en az bir dış tabakası tropikal ağaçlardan olanlar Ara
16.21.13.13.00 Yonga levhalar, ağaçtan Ara
16.21.14.29.00 Orta yoğunlukta lif levhalar (MDF), ağaç veya diğer odunsu malzemelerden (reçine veya diğer organik maddelerle birleştirilmiş olsun veya olmasın, kalınlığı 9 mm den fazla olanlar) Ara
16.21.22.00.00 Yoğunluğu artırılmış ahşap (blok, levha, şerit veya profil halinde) Ara
16.22.10.60.00 Parke paneller, ahşaptan (mozaik yer döşemeleri için olanlar hariç) Ara
16.22.10.30.00 Parke paneller, ahşaptan (mozaik yer döşemeleri için olanlar) Ara
16.23.11.50.00 Kapılar, bunların kasaları ve eşikleri (ahşaptan yapılmış) Ara
16.23.11.10.00 Pencereler, pencereli kapılar ve bunların kasaları (ahşaptan yapılmış) Ara
16.23.19.00.00 İnşaat doğrama ve marangozluk ürünleri (pencereler, pencereli kapılar (Fransız pencereler) ve kapılar, bunların kasaları ve eşikleri, parke paneller, beton inşaat işleri için ahşap beton kalıpları, ahşap kiremitler ve çatı padavraları hariç) Ara
16.23.20.00.00 Prefabrik ahşap yapılar Ara
16.24.11.33.00 Düz palet ve palet kuşakları, tahtadan Ara
16.24.11.35.00 Palet sandıklar ve yük tablaları, tahtadan (düz paletler hariç) Ara
16.24.13.20.00 Ahşap kutular; sandıklar; kasalar; silindir kutular ve benzeri ahşap paketleme malzemeleri (kablo makaraları hariç) Ara
16.24.13.50.00 Ahşap kablo makaraları Ara
16.29.11.30.00 Ahşaptan yapılan iş aletleri, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge veya fırça gövdeleri ve sapları, ayakkabı ve botların çeşitli tipteki kalıpları Ara
16.29.12.00.00 Ahşap sofra ve mutfak eşyası Ara
16.29.13.00.00 Kakma ahşap işleri, kakma ile süslü ahşap eşyalar, mücevher veya kaşık-çatal takımı ve benzeri eşyalar için ahşap kutular, ahşap biblo ve diğer süsler; palto/şapka askılıkları, büro evrak rafları, kül tablaları, kalemlikler, mürekkep hokkaları Ara
16.29.14.90.00 Diğer ahşap eşyalar (palet kuşakları hariç) Ara
16.29.14.90.99 Diğer ahşap eşyalar (palet kuşakları hariç) Ara
16.29.14.20.00 Ahşap çerçeve (tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri nesneler için) Ara
16.29.22.50.00 Doğal mantardan yapılmış tıpa veya tıkaçlar Ara
16.29.23.80.00 Aglomera mantardan yapılmış bloklar, levhalar, tabakalar ve şeritler, herhangi bir şekildeki karolar, dolu silindirler ya da sızdırmazlık halkaları (aglomera genleştirilmiş mantar ya da yanmış mantar dahil; mantar tapalar ve tıkaçlar hariç) Ara
16.29.24.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış aglomera mantar; aglomera mantardan eşyalar Ara
17.12.20.57.00 Krapon kağıt ve selüloz liflerden ağlar (ev işlerinde veya hijyen amaçlı kullanılanlar), eni 36 cm olan rulolar şeklinde veya katlanmamış halde en az bir kenarının uzunluğu 36 cm olan dikdörtgen tabakalar halinde, her katının ağırlığı 25 g/m² olanla Ara
17.12.34.00.00 Geri dönüştürülmüş fluting kağıtlar ve diğer fluting kağıtlar Ara
17.12.35.20.00 Testliner, kaplanmamış (geri dönüştürülmüş tabakalı mukavva); ağırlığı = 150 g/m², rulo veya tabaka halinde olanlar Ara
17.12.41.60.00 Kraft kağıdı ve mukavvası, kaplanmamış, ağırlığı = 150 g/m² olanlar (kraftliner, kraft torba kağıtları, yazı, baskı ve diğer grafik kullanımlar için olanlar hariç) Ara
17.12.42.40.00 Diğer kaplanmamış kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde, ağırlığı = 150 g/m² olanlar (HS 4802 deki "sıvanmış kağıt ve kartonlar (perfore edilmiş kart ve şeritler)" ile fluting kağıdı, testliner, sülfit ambalaj kağıdı, filtre veya keçe kağıdı ve m Ara
17.12.42.20.00 Sülfitli ambalaj kağıdı, rulo veya tabaka halinde Ara
17.12.59.10.00 Diğer mukavvalar, kaplanmamış Ara
17.12.60.00.00 Bitkisel parşömen, yağlı kağıtlar, aydınger ve saydam kağıtlar ile diğer saten saydam veya yarı saydam kağıtlar Ara
17.12.72.00.00 Kağıt ve mukavvalar (krapon, kırışık, kabartmalı veya perfore (delikli) olanlar) Ara
17.12.73.35.00 Işığa, ısıya ve elektriğe karşı duyarlı kağıt imalatı için kaplanmış bazlar (ağırlığı = 150 g/m² olan ve mekanik lif miktarı = % 10 olanlar) Ara
17.12.73.79.00 Diğer mekanik grafik kağıdı, kaplanmış, tabaka halinde, yazı, baskı ve diğer grafik kullanımlar için (mekanik lif miktarı % 10 olanlar) Ara
17.12.73.75.00 Diğer mekanik grafik kağıdı, kaplanmış, rulo halinde, yazı, baskı ve diğer grafik kullanımlar için (mekanik lif miktarı % 10 olanlar) Ara
17.12.73.37.00 Kağıt, kaplanmış, yazı, baskı ve diğer grafik kullanımlar için olanlar (ağırlığı = 150 g/m² olan kaplanmış bazlar hariç) Ara
17.12.77.80.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kağıt ve mukavvalar, kaplanmış, vb. Ara
17.12.77.59.00 Kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde, plastikle kaplanmış veya emdirilmiş (emprenye edilmiş) (yapışkanlılar, beyazlatılmışlar ve ağırlığı 150 g/m² olanlar hariç) Ara
17.12.77.33.00 Kendinden yapışkanlı kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde Ara
17.12.77.55.00 Beyazlatılmış kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde, plastikle kaplanmış veya emdirilmiş (emprenye edilmiş), ağırlığı 150 g/m² olanlar (yapışkanlılar hariç) Ara
17.12.77.35.00 Zamklı kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde (kendinden yapışkanlılar hariç) Ara
17.12.77.70.00 Kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde, mum, parafin mumu, stearin, yağ veya gliserolle kaplanmış veya emdirilmiş (emprenye edilmiş) Ara
17.12.78.50.00 Diğer çok katlı kağıt ve mukavvalar, kaplanmış Ara
17.21.11.00.00 Oluklu kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde Ara
17.21.12.30.00 Torbalar ve çantalar, kağıttan, mukavvadan, selüloz vatkadan veya selüloz lif ağlarından yapılmış, taban genişliği = 40 cm Ara
17.21.12.50.00 Torbalar ve çantalar, kağıttan, mukavvadan, selüloz vatkadan veya selüloz lif ağlarından yapılmış (taban genişliği = 40 cm olanlar hariç) Ara
17.21.13.00.00 Koli, kutu ve benzeri muhafazalar, oluklu kağıttan veya mukavvalardan Ara
17.21.14.00.03 Oluksuz sert kartondan katlanabilir kutular ve diğer paketleme malzemeleri Ara
17.21.14.00.02 Oluksuz kartondan katlanabilir kutular ve diğer paketleme malzemeleri Ara
17.21.14.00.05 Oluksuz kağıt veya kartondan katlanabilir kutular ve muhafazalar; diğerleri Ara
17.21.15.30.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer paketleme kutuları ve benzeri muhafazalar (plak kartonları dahil) Ara
17.21.15.50.00 Klasörler, evrak rafları, saklama kutuları ve benzeri eşyalar, kağıttan yapılmış (büro, mağaza ve benzeri yerlerde kullanılan) Ara
17.22.11.40.00 Kağıt mendiller, temizlik veya yüz temizleme için kağıt mendiller (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış) Ara
17.22.11.20.00 Tuvalet kağıtları Ara
17.22.11.80.00 Masa örtüleri ve peçeteler (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış) Ara
17.22.11.60.00 El havluları (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış) Ara
17.22.12.10.00 Hijyenik havlu ve tamponlar, bebekler için pedler ve bebek bezleri ile benzeri hijyenik ürünler (vatkadan yapılmış) Ara
17.22.12.30.01 Bebek bezleri (kağıttan) Ara
17.22.12.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış ev veya hastane eşyaları ile sıhhi ürünler vb., (kağıttan yapılmış) Ara
17.22.12.20.00 Hijyenik havlu, tampon ve benzeri eşyalar (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış) Ara
17.22.12.40.00 Vatkalar; vatkadan diğer eşyalar Ara
17.22.12.30.02 İdrarını tutamayan yetişkinler için hijyenik eşyalar Ara
17.22.12.50.00 Giyim eşyası ve giysi aksesuarları, kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış (mendiller ve başlıklar hariç) Ara
17.22.13.00.00 Tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerleri, kağıt veya mukavvadan yapılmış Ara
17.23.11.00.00 Karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama veya transfer kağıtları; mumlu teksir kağıdı, kağıttan ofset tabakalar; tutkallı veya yapışkanlı kağıtlar Ara
17.23.12.30.00 Zarflar, kağıttan veya mukavvadan yapılmış Ara
17.23.12.70.00 Çeşitli kağıt kırtasiye ürünlerini içeren kutu, poşet, portföy dosya ve yazı seti, kağıttan veya mukavvadan yapılmış Ara
17.23.13.80.00 Albümler (numuneler, koleksiyonlar, pullar veya fotoğraflar için), kağıttan veya mukavvadan yapılmış Ara
17.23.13.70.00 Nüshalı/çok katlı/karbonlu iş formları ve içinde karbon kağıtları olan setler, kağıttan veya mukavvadan yapılmış Ara
17.23.13.15.00 Not defterleri, mektup bloknotları, bloknotlar, kağıttan veya mukavvadan yapılmış Ara
17.23.13.19.00 Randevu defterleri (ajanda), adres defterleri, telefon defterleri ve kopya defterleri, kağıttan veya mukavvadan yapılmış (günlükler hariç) Ara
17.23.13.50.00 Klasörler, dosyalar ve dosya kapakları, kağıttan veya mukavvadan yapılmış (kitap kapakları hariç) Ara
17.23.13.90.00 Sümenler ve kitap kapakları, kağıttan veya mukavvadan yapılmış Ara
17.23.13.30.00 Alıştırma defterleri, kağıttan veya mukavvadan yapılmış Ara
17.23.14.00.00 Diğer kağıt ve mukavvalar (yazı, baskı ve diğer grafik amaçlı kullanılanlar), baskılı, kabartmalı veya delikli (perfore) Ara
17.24.11.00.00 Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları; şeffaf pencere kağıtları Ara
17.29.11.20.00 Basılı etiketler (kendinden yapışkanlı olanlar), kağıttan veya mukavvadan yapılmış Ara
17.29.11.40.00 Basılı etiketler, kağıttan veya mukavvadan yapılmış (kendinden yapışkanlılar hariç) Ara
17.29.11.60.00 Etiketler (kendinden yapışkanlı olanlar), kağıttan veya mukavvadan yapılmış (basılı olanlar hariç) Ara
17.29.11.80.00 Etiketler, kağıttan veya mukavvadan yapılmış (kendinden yapışkanlı olanlar ile basılı olanlar hariç) Ara
17.29.19.20.00 Bobin, makara, masura ve benzeri destekler, kağıt hamurundan, kağıttan veya mukavvadan yapılmış (tekstil ipliklerin sarılması için kullanılanlar) Ara
17.29.19.85.00 Başka yerde sınıflandırılmamış kağıt ve mukavvadan yapılmış diğer eşyalar Ara
17.29.19.30.00 Bobin, makara, masura ve benzeri destekler, kağıt hamurundan, kağıttan veya mukavvadan yapılmış (tekstil ipliklerin sarılması için kullanılanlar hariç) Ara
17.29.19.55.00 Rulolar, tabakalar ve diyagram kağıtları, kağıttan veya mukavvadan yapılmış (kaydedici cihazlar için basılmış olanlar) Ara
17.29.19.85.97 Başka yerde sınıflandırılmamış kağıt ve mukavvadan yapılmış diğer eşyalar Ara
17.29.19.57.00 Kağıt hamurundan kalıplanmış ya da sıkıştırılmış eşyalar Ara
18.11.10.00.97 Basılı gazeteler, dergiler ve süreli yayınlar, haftada en az dört kere yayınlananlar Ara
18.11.10.00.00 Basılı gazeteler, dergiler ve süreli yayınlar, haftada en az dört kere yayınlananlar Ara
18.12.11.00.00 Basılı yeni pullar, damgalı kağıtlar, çek defterleri, banknotlar, vb. Ara
18.12.12.30.00 Basılı ticari kataloglar Ara
18.12.12.50.00 Basılı ticaret reklamcılığı malzemeleri (ticari kataloglar hariç) Ara
18.12.12.30.97 Basılı ticari kataloglar Ara
18.12.13.00.97 Basılı gazeteler, dergiler ve süreli yayınlar, haftada dört kereden az yayınlananlar Ara
18.12.13.00.00 Basılı gazeteler, dergiler ve süreli yayınlar, haftada dört kereden az yayınlananlar Ara
18.12.14.14.00 Basılı kitaplar, broşürler, kitapçıklar ve benzeri basılı ürünler (tek sayfa halinde olanlar hariç) Ara
18.12.14.07.97 Basılı kitaplar, broşürler, kitapçıklar ve benzeri basılı ürünler, tek sayfa halinde Ara
18.12.14.07.00 Basılı kitaplar, broşürler, kitapçıklar ve benzeri basılı ürünler, tek sayfa halinde Ara
18.12.14.56.00 Basılı tebrik, mesaj veya duyuru kartları, resimli veya resimsiz, zarflı veya zarfsız, süslenmiş veya süslenmemiş Ara
18.12.14.56.96 Basılı tebrik, mesaj veya duyuru kartları, resimli veya resimsiz, zarflı veya zarfsız, süslenmiş veya süslenmemiş Ara
18.12.14.28.00 Basılı sözlükler ve ansiklopediler ile bunların ciltleri, fasikülleri Ara
18.12.14.56.97 Basılı tebrik, mesaj veya duyuru kartları, resimli veya resimsiz, zarflı veya zarfsız, süslenmiş veya süslenmemiş Ara
18.12.14.63.96 Basılı resimler, desenler ve fotoğraflar Ara
18.12.19.90.97 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer basılı ürünler Ara
18.12.19.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer basılı ürünler Ara
18.12.19.90.96 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer basılı ürünler Ara
18.12.19.30.97 Baskılı transfer çıkartmaları Ara
18.12.19.30.00 Baskılı transfer çıkartmaları Ara
18.12.19.10.96 Basılı her türlü takvim, blok halinde olanlar dahil Ara
18.13.10.00.00 Dizgi, tabaka yapım hizmetleri, karakter-dizgisi, foto-karakter-dizgisi hizmetleri Ara
18.13.20.00.00 Baskı takımları, basım işinde kullanılan Ara
18.13.30.00.00 Diğer grafik hizmetleri Ara
18.14.10.10.00 Kitapların ve benzeri ürünlerin ciltlenmesi ve tamamlanması (katlanması, birleştirilmesi, dikilmesi, yapıştırılması, kesilmesi, kapak takılması dahil) Ara
18.14.10.30.00 Broşür, dergi, katalog, eşantiyon ve basılı reklam malzemelerinin ciltlenmesi ve tamamlanması (katlanması, birleştirilmesi, dikilmesi, yapıştırılması, kesilmesi, kapak takılması dahil) Ara
18.20.30.70.00 Veri ya da bilgi içeren diğer bilgisayar ortamlarının çoğaltılması, otomatik veri işleme makinelerinde kullanılan (manyetik bantlar, ses veya görüntü kayıtları hariç) Ara
19.20.12.00.00 Briket kömürü, yumurta biçiminde (pres kömür) olanlar ve benzeri katı yakıtlar (linyitten imal edilmiş) Ara
19.20.29.50.00 Makine yağları (ham petrolü damıtarak çıkarılan; petrol yağı ağırlığı = 70 % olan, motor yağları, endüstriyel yağlar ve gres yağları dahil sıvı damıtıklar) Ara
19.20.29.50.00 Makine yağları (ham petrolü damıtarak çıkarılan; petrol yağı ağırlığı = % 70 olan, motor yağları, endüstriyel yağlar ve gres yağları dahil sıvı damıtıklar) Ara
19.20.31.20.00 LPG (yüksek basınç altında sıvı halde elde edilen, hafif hidrokarbonların karışımı) Ara
19.20.41.00.00 Saf vazelin; parafin mumu; petrol mumu ve diğer mumlar Ara
19.20.42.50.02 Petrol koku; petrol bitümü ve petrol yağının diğer artıkları (asfalt menşeli inşaat izolasyon ve bağlayıcı maddeler) Ara
19.20.42.70.00 Diğer petrol ürünleri/artıkları (b.y.s. petrol ürünleri/artıkları) Ara
19.20.42.50.03 Petrol koku; petrol bitümü ve petrol yağının diğer artıkları (diğer bitümlü izolasyon maddeleri) Ara
20.11.11.20.00 Argon Ara
20.11.11.60.00 Azot Ara
20.11.11.70.00 Oksijen Ara
20.11.12.30.00 Karbondioksit Ara
20.11.13.00.00 Sıvı ve sıkıştırılmış hava Ara
20.12.11.30.00 Çinko oksit; çinko peroksit Ara
20.12.12.00.00 Krom, manganez, kurşun ve bakır oksitler ile hidroksitleri Ara
20.12.21.10.00 Dispers boyalar ve bunlara dayalı müstahzarlar Ara
20.12.21.50.03 Esası pigment olan müstahzarlar Ara
20.12.21.50.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer sentetik organik boyayıcı maddeler ve müstahzarları (vat boyalar dahil) Ara
20.12.21.60.00 Flüoresan maddeler olarak kullanılan sentetik organik ürünler Ara
20.12.21.70.00 Renkli laklar ve bunlara dayalı müstahzarlar Ara
20.12.21.20.00 Asit ve mordan boyalar ve bunlara dayalı müstahzarlar Ara
20.12.22.50.00 Tabaklama ekstreleri, bitkisel kökenli; tanenler ve tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri Ara
20.12.23.50.00 İnorganik tabaklama maddeleri; tabaklama müstahzarları; ön tabaklama için enzimatik müstahzarlar Ara
20.12.23.30.00 Sentetik organik tabaklama maddeleri Ara
20.12.24.70.00 Diğer renklendirme maddeleri, müstahzarlar ve luminoforlar (ışık saçıcılar) Ara
20.13.21.40.00 Bor; tellür Ara
20.13.24.13.00 Hidrojen klorür (hidroklorik asit) Ara
20.13.25.27.00 Sodyum hidroksit, sulu çözeltide (kostik soda/sudkostik, soda kül suyu veya sıvı soda) Ara
20.13.25.25.00 Sodyum hidroksit (kostik soda/sudkostik), katı halde Ara
20.13.31.30.99 Diğer klorürler (amonyum klorür hariç) Ara
20.13.31.70.00 Bromür ve bromür oksitler; iyodür ve iyodür oksitler Ara
20.13.32.30.00 Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler Ara
20.13.41.57.02 Bakır sülfat (göztaşı) Ara
20.13.41.57.99 Diğer sülfatlar (alüminyum ve baryumunkiler hariç) Ara
20.13.42.80.00 Fosfatlar (kalsiyum hidrojenortofosfat ve mono- veya di- sodyum fosfat hariç); polifosfatlar (sodyum trifosfat hariç) Ara
20.13.43.20.00 Sodyum hidrojen karbonat (sodyum bikarbonat) Ara
20.13.51.75.00 Oksometalik ve peroksometalik asitlerin tuzları (kromatlar, dikromatlar, peroksokromatlar, manganitler, manganatlar, permanganatlar, molibdatlar, tungstatlar hariç) Ara
20.13.51.83.00 Gümüş nitrat Ara
20.13.51.85.00 Koloidal değerli metaller; değerli metallerin bileşikleri ve amalgamları (gümüş nitrat hariç) Ara
20.13.52.50.00 Damıtık su ve iletken su ve benzeri saflıktaki su Ara
20.13.62.40.00 Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar Ara
20.13.62.80.00 İnorganik asit veya perokso asitlerin tuzları (azitler, kompleks veya çift silikatlar hariç) Ara
20.13.63.00.00 Hidrojen peroksit Ara
20.14.11.90.00 Asiklik (halkasız) hidrokarbonlar, doymamış (Asetilen dahil) (etilen, propen, büten, 1.3-bütadien ve izopren hariç) Ara
20.14.14.50.00 Hidrokarbonların sadece sülfo grupları içeren türevleri; bunların tuzları ve etil esterleri Ara
20.14.22.20.00 Propan-1-ol (propil alkol) ve propan-2-ol (izopropil alkol) Ara
20.14.23.39.00 Dioller ve polihidrik alkoller (etilen glikol ve propilen glikol, D-glusitol hariç) Ara
20.14.23.10.00 Etilen glikol (etandiol) Ara
20.14.31.97.00 Monokarboksilik yağ asitleri, sanayi tipi (damıtılmış stearik, oleik tall oil hariç) Ara
20.14.31.95.00 Damıtılmış monokarboksilik yağ asitleri, sanayi tipi (stearik, oleik tall oil hariç) Ara
20.14.32.35.00 Palmitik asit, stearik asit, bunların tuzları ve esterleri Ara
20.14.32.19.00 Asetik asit esterleri (etil asetat hariç) Ara
20.14.33.85.00 Adipik asit, tuzları ve esterleri Ara
20.14.33.50.00 Oleik, linoleik ve linolenik asitler; bunların tuzları ve esterleri Ara
20.14.33.83.00 Okzalik, azelaik, maleik, diğer, siklanik, siklenik asitler ve bunların tuzları Ara
20.14.34.40.00 Aromatik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (ortoftalatik asit esterleri, ftalik anhidrit, tereftalik asit ve tuzlar Ara
20.14.41.51.00 Anilin ve bunun tuzları (türevleri hariç) Ara
20.14.42.90.00 Oksijen fonksiyonlu amino-bileşikler (amino-alkoller ile bunların esterleri, eterleri ve bunların tuzları, lizin ve bunun tuzları ile esterleri, glutamik asit ve bunun tuzları ile esterleri hariç) Ara
20.14.44.50.00 İzosiyanatlar Ara
20.14.52.90.00 Nükleik asitler ve diğer heterosiklik bileşikler -tiazol, benzotiazol, diğer halkalar Ara
20.14.53.50.00 Fosforik esterler ve bunların tuzları (laktofosfatlar, bunların halojenlenmiş sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri dahil) Ara
20.14.61.11.00 Metanal (formaldehit) Ara
20.14.61.40.00 Aldehit eterler, aldehit fenoller ve diğer oksijen fonksiyonlu aldehitler Ara
20.14.62.11.00 Aseton Ara
20.14.64.70.00 Enzimler, hazır enzimler (başka yerde sınıflandırılmamış ya da kapsanmamış olanlar) (peynir mayası ve konsantreleri hariç) Ara
20.14.64.30.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer organik bileşikler Ara
20.14.71.40.00 Zamk, ağaç terpentin esansı veya sülfat terpentin esansı, çam esansları ve benzerleri Ara
20.14.73.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yağlar ve yağ ürünleri Ara
20.14.73.40.00 Naftalin ve diğer aromatik hidrokarbon karışımları (benzol, toluol ve ksilol hariç) Ara
20.14.75.00.00 Etil alkol ve diğer alkoller (doğal özellikleri değiştirilmiş (denature edilmiş), herhangi bir derecede olan) Ara
20.15.10.77.00 Amonyağın sulu çözeltileri Ara
20.15.34.00.00 Çift tuzlar ile kalsiyum nitrat ve amonyum nitrat karışımları (tablet veya benzeri şekillerde olan veya ağırlığı = 10 kg olarak paketlenmiş olanlar hariç) Ara
20.15.39.60.00 Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları (tablet veya benzeri şekillerde olan veya ağırlığı = 10 kg olarak paketlenmiş olanlar hariç) Ara
20.15.60.00.00 Sodyum nitrat Ara
20.15.79.80.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gübreler Ara
20.15.80.00.00 Hayvansal veya bitkisel gübreler Ara
20.16.10.39.00 Polietilen, birincil formda (birim hacim ağırlığı (özgül ağırlığı) 0,94 olanlar) (lineer polietilen hariç) Ara
20.16.10.70.00 Etilen-vinil asetat kopolimerleri, birincil formda Ara
20.16.10.50.00 Polietilen, birincil formda (birim hacim ağırlığı (özgül ağırlığı) = 0,94 olanlar) Ara
20.16.20.39.00 Polistiren, birincil formda (genleşebilen polistiren hariç) Ara
20.16.20.90.00 Stiren polimerleri, birincil formda (polistiren, stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri, akrilonitril-bütadien-stiren (ABS) kopolimerleri hariç) Ara
20.16.20.70.00 Akrilonitril-bütadien-stiren (ABS) kopolimerleri, birincil formda Ara
20.16.30.25.00 Plastifiye edilmiş polivinil klorür, birincil formda (başka herhangi bir madde ile karıştırılmış) Ara
20.16.30.23.00 Plastifiye edilmemiş polivinil klorür, birincil formda (başka herhangi bir madde ile karıştırılmış) Ara
20.16.30.40.00 Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri ve diğer vinil klorür kopolimerleri, birincil formda Ara
20.16.30.10.00 Polivinil klorür (PVC), birincil formda (başka herhangi bir madde ile karıştırılmamış) Ara
20.16.40.62.00 Polietilen tereftalat, viskozitesi ? 78 ml/g olanlar Ara
20.16.40.15.00 Polietilen glikoller ve diğer polieter alkoller, birincil formda Ara
20.16.40.70.00 Doymamış sıvı polyesterler, birincil formda (poliasetaller, polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polietilen tereftalat hariç) Ara
20.16.40.30.00 Epoksi reçineler, birincil formda Ara
20.16.40.50.00 Alkit reçineler, birincil formda Ara
20.16.40.64.00 Diğer polietilen tereftalatlar Ara
20.16.40.90.02 Polyesterler (diğer birincil formda olanlar) (polyester cips) Ara
20.16.51.50.00 Propilenlerin veya diğer olefinlerin polimerleri, birincil formda (polipropilen hariç) Ara
20.16.51.30.00 Polipropilen, birincil formda Ara
20.16.52.50.00 Vinil asetat polimerleri, birincil formda (sulu çözelti halinde olanlar hariç) Ara
20.16.52.30.00 Vinil asetat polimerleri, birincil formda (sulu çözelti halinde) Ara
20.16.52.70.00 Vinil esterlerin polimerleri ve diğer vinil polimerleri, birincil formda (vinil asetat hariç) Ara
20.16.53.90.00 Akrilik polimerler, birincil formda (polimetil metakrilat hariç) Ara
20.16.54.50.00 Poliamid -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10 veya -6.12, birincil formda Ara
20.16.55.50.00 Üre reçineleri, tiyoüre reçineleri, birincil formda Ara
20.16.55.70.00 Melamin reçineleri, birincil formda Ara
20.16.56.70.00 Poliüretanlar, birincil formda Ara
20.16.56.50.00 Fenolik reçineler, birincil formda Ara
20.16.57.00.00 Silisyumlar, birincil formda Ara
20.16.59.20.00 Başka yerde sınıflandırılmamış petrol reçineleri, kumaron-inden reçineler, politerpenler, polisülfidler (polisülfürler), polisülfonlar, vb., birincil formda Ara
20.16.59.60.00 Doğal ve modifiye polimerler, birincil formda (aljinik asit, sertleştirilmiş proteinler, doğal kauçuğun kimyasal türevleri dahil) Ara
20.17.10.90.00 Sentetik kauçuk (lateks hariç) Ara
20.17.10.50.00 Sentetik lateks kauçuk Ara
20.20.11.90.00 Diğer haşere ilaçları Ara
20.20.11.60.00 Haşere ilaçları, piretroid esaslı (perakende satışa uygun formda ya da paket veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar) Ara
20.20.12.90.00 Yabancı ot ilaçları, perakende satışa hazır olanlar veya müstahzar/madde halinde olanlar (fenoksi- fito- hormonlar, triazinler, amidler, karbamatlar, dinitroanilin türevleri, üre, urasil, sülfonilüre esaslı olanlar hariç) Ara
20.20.13.70.00 Bitki gelişimini düzenleyiciler (perakende satışa uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar) Ara
20.20.14.50.00 Dezenfektanlar, halojenlenmiş bileşikler esaslı (perakende satışa uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar) Ara
20.20.14.90.00 Dezenfektanlar (perakende satışa uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar) (kuaternari amonyum tuzları ve halojenlenmiş bileşik esaslı olanlar hariç) Ara
20.20.15.90.00 Diğer mantar ilaçları, bakteri öldürücüler ve tohum iyileştiriciler (örneğin; Captan,...) Ara
20.20.19.80.00 Kemirgen ilaçları ve diğer bitki koruma ürünleri (perakende satışa uygun formda ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar) (haşere ilaçları, mantar ilaçları, yabancı ot ilaçları ve dezenfektanlar hariç) Ara
20.30.11.70.03 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen), elektroforatik esaslı: sanayi boyaları, elektrostatik boyalar, poliüretan koruyucu boyalar, diğerleri Ara
20.30.11.70.01 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen), alkit reçine esaslı Ara
20.30.11.50.00 Boya ve vernikler, akrilik ve vinil polimer esaslı (sulu ortamda dağılan ve çözülenler) (emay ve laklar dahil) Ara
20.30.11.70.04 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen), iç cephe için olanlar Ara
20.30.11.70.02 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen), elektroforatik esaslı: oto boyaları, metalik oto boyaları, akrilik oto boyaları Ara
20.30.11.70.05 Diğer boyalar ve vernikler (sulu ortamda dağılan ve çözülen), dış cephe için olanlar Ara
20.30.12.90.09 Esası kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimer olan boyalar, vernik; diğer Ara
20.30.12.70.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer boyalar ve vernikler; çözelti halinde olanlar Ara
20.30.12.90.02 Diğer sentetik vernikler Ara
20.30.12.50.00 Diğer boyalar ve vernikler, akrilik veya vinil polimer esaslı Ara
20.30.12.30.00 Boya ve vernikler (emay ve laklar dahil), akrilik veya vinil polimer esaslı (susuz ortamda dağılan/çözülenler) (çözeltinin içindeki solventin ağırlığı % 50 olanlar hariç) Ara
20.30.12.90.05 Yapay (inşaat) son kat boyaları Ara
20.30.12.90.06 Diğer sentetik boyalar Ara
20.30.12.25.00 Boya ve vernikler (emay ve laklar dahil), polyester esaslı (susuz ortamda dağılan/çözülenler) (çözeltinin içindeki solventin ağırlığı % 50 olanlar) Ara
20.30.12.90.07 Selülozik vernikler Ara
20.30.12.90.08 Selülozik boyalar Ara
20.30.12.90.04 Trafik yol boyaları Ara
20.30.12.29.00 Boya ve vernikler (emay ve laklar dahil), polyester esaslı (susuz ortamda dağılan/çözülenler) (çözeltinin içindeki solventin ağırlığı % 50 olanlar hariç) Ara
20.30.12.70.01 Emülsiyon plastik boyalar Ara
20.30.21.50.00 Camlaştırılabilir emay ve sırlar, astarlar ve benzeri müstahzarlar (seramik, emaye ve cam için) Ara
20.30.21.30.00 Hazır boya pigmentleri, matlaştırıcılar (opaklaştırıcı) ve renklendiriciler, vb. müstahzarlar (seramik, emaye ve cam için) Ara
20.30.22.79.00 Organik kompozit solventler ve incelticiler (tiner), kaplamalarla ve mürekkeplerle birlikte kullanılan (bütil asetat esaslı olanlar hariç) Ara
20.30.22.53.00 Cam macunları, aşı macunları, reçine macunları, kalafatçılık bileşikleri ve diğer macunlar Ara
20.30.22.40.00 Pigmentler (metalik tozlar ve pullar dahil), susuz ortamda dağılmış, sıvı veya macunsu şekilde, boyaların imalatında kullanılan türde; başka yerde sınıflandırılmamış boyar maddeler ve diğer renklendirici maddeler, perakende satış için hazır halde Ara
20.30.22.30.00 Istampacılığa özgü varaklar Ara
20.30.22.13.00 Yağlı boyalar ve vernikler, derinin bitirilmesi için olanlar (emaylar, laklar ve tav boyaları dahil) Ara
20.30.22.60.00 Ateşe dayanıksız yüzey hazırlama müstahzarları (bina cepheleri, iç cephe duvarları, zeminler, tavanlar vb. için olanlar) Ara
20.30.22.73.00 Organik kompozit solventler ve incelticiler (tiner), kaplamalarla ve mürekkeplerle birlikte kullanılan (bütil asetat esaslı olanlar) Ara
20.30.22.15.00 Hazır sulu pigmentler, derinin bitirilmesi için olanlar; boyalar ve vernikler (emaylar, laklar ve tav boyaları dahil) (yağlı olanlar hariç) Ara
20.30.22.55.00 Boyacılıkta kullanılan dolgu maddeleri Ara
20.30.23.50.00 Ressam, öğrenci veya tabelacıların boyaları, renk ayarlayıcılar, eğlence amaçlı boyalar (tabletler, tüpler, kavanozlar, şişeler veya kutularda takım halinde olanlar) Ara
20.30.24.70.00 Matbaa mürekkepleri (siyah hariç) Ara
20.41.10.00.00 Gliserol (gliserin), ham; gliserinli sular ve gliserinli kül suları Ara
20.41.20.50.00 İyonik olmayan yüzey aktif maddeler (sabun hariç) Ara
20.41.20.20.00 Anyonik yüzey aktif maddeler (sabun hariç) Ara
20.41.20.30.00 Katyonik yüzey aktif maddeler (sabun hariç) Ara
20.41.20.90.00 Organik yüzey aktif maddeler (sabun, anyonik, katyonik olanlar ile iyonik olmayanlar hariç) Ara
20.41.31.80.00 Sabunlar, yumuşak, sıvı vb. hallerde (bar, topak, kalıplanmış şekiller, sabun veya deterjanla emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokusuz kumaşlar ile pul, granül veya toz halinde olanlar hariç) (kişisel bakım için olanlar d Ara
20.41.31.50.00 Sabunlar, pul, ince tabaka, granül, toz vb. şekillerde (kişisel bakım için olanlar dahil) Ara
20.41.31.80.00 Sabunlar, yumuşak, sıvı vb. hallerde (bar, topak, kalıplanmış şekiller, sabun veya deterjanla emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokusuz kumaşlar ile pul, granül veya toz halinde olanlar hariç) Ara
20.41.31.80.00 Sabunlar, yumuşak, sıvı vb. hallerde (bar, topak, kalıplanmış şekiller, sabun veya deterjanla emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokusuz kumaşlar ile pul, granül veya toz halinde olanlar hariç) (kişisel bakım için olanlar dahil) Ara
20.41.32.50.02 Yıkama ve temizleme müstahzarları, hassas yıkama için olanlar (perakende satışa hazır) (sabun olarak kullanılanlar ile yüzey aktif müstahzarlar hariç) Ara
20.41.32.50.01 Yıkama ve temizleme müstahzarları, temel yıkama için olanlar (perakende satışa hazır) (sabun olarak kullanılanlar ile yüzey aktif müstahzarlar hariç) Ara
20.41.32.50.99 Yıkama ve temizleme müstahzarları, diğer amaçlar için olanlar (perakende satışa hazır) (sabun olarak kullanılanlar ile yüzey aktif müstahzarlar hariç) Ara
20.41.32.50.03 Yıkama ve temizleme müstahzarları, bulaşık yıkama için olanlar (perakende satışa hazır) (sabun olarak kullanılanlar ile yüzey aktif müstahzarlar hariç) Ara
20.41.32.50.04 Kireç önleyici (çamaşır makineleri ve bulaşık makineleri için) (sabun olarak kullanılanlar ile yüzey aktif müstahzarlar hariç) Ara
20.41.32.40.00 Yüzey aktif müstahzarlar, sabun içersin veya içermesin, perakende satışa hazır olanlar (sabun olarak kullanılanlar hariç) Ara
20.41.32.50.05 Yumuşatıcı (çamaşır makineleri için)(sabun olarak kullanılanlar ile yüzey aktif müstahzarlar hariç) Ara
20.41.32.60.00 Yüzey aktif müstahzarlar, sabun içersin veya içermesin, perakende satışa hazır olmayanlar (sabun olarak kullanılanlar hariç) Ara
20.41.41.00.00 Oda parfümleri veya deodorantları (dini ayinlerde kullanılan kokulu müstahzarlar dahil) Ara
20.41.42.80.00 Suni ve hazır mumlar (mühür olarak kullanılan mumlar dahil) (polietilen glikolden olanlar hariç) Ara
20.41.43.30.00 Cila, krem ve benzeri müstahzarlar, ayakkabı veya deri için kullanılanlar (suni ve hazır mumlar hariç) Ara
20.41.43.83.00 Metal cilaları Ara
20.41.43.50.00 Cila, krem ve benzeri müstahzarlar, ahşap mobilyalar, döşeme ve diğer ahşap eşyaların bakımı için kullanılanlar (suni ve hazır mumlar hariç) Ara
20.41.43.89.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer cila, krem ve benzeri müstahzarlar Ara
20.41.43.70.00 Cila ve benzeri müstahzarlar, kaporta için kullanılanlar (suni ve hazır mumlar ile metal cilaları hariç) Ara
20.41.44.00.00 Ovalama kremleri ve tozları ile benzeri ovalama müstahzarları Ara
20.42.11.50.00 Parfümler Ara
20.42.11.70.00 Koku verici sıvı ürünler (eau de toilette, kolonya, vb.) Ara
20.42.12.50.00 Dudak makyaj müstahzarları Ara
20.42.12.70.00 Göz makyajı müstahzarları Ara
20.42.13.00.00 Manikür ve pedikür müstahzarları Ara
20.42.14.00.00 Pudralar, sıkıştırılmış olsun veya olmasın, kozmetik kullanım için olanlar (talk pudrası dahil) Ara
20.42.15.00.00 Güzellik, makyaj ve cilt bakım ürünleri, bronzlaşma için kullanılanlar dahil (dudak ve göz makyajı, manikür ve pedikür müstahzarları, kozmetik için kullanılan pudralar ve talk pudrası hariç) Ara
20.42.16.30.01 Şampuanlar (sıvı halde) Ara
20.42.16.30.99 Diğer şampuanlar Ara
20.42.16.50.00 Perma veya saç düzleştirme müstahzarları Ara
20.42.16.70.00 Saç spreyleri Ara
20.42.17.00.00 Saç için kullanılan müstahzarlar (şampuanlar, perma ve saç düzleştirme müstahzarları, saç spreyleri, jöleleri, vb. hariç) Ara
20.42.18.90.00 Ağız veya diş bakım ürünleri (takma dişleri ağızda sabit tutmaya yarayan macunlar; tozlar ve tabletler, ağız çalkalama suları ve ağız parfümleri, diş ipleri dahil) (diş temizliğine özgü ürünler hariç) Ara
20.42.18.50.00 Diş temizliğine özgü ürünler (diş macunu, takma diş temizleyiciler dahil) Ara
20.42.19.90.00 Diğer vücut müstahzarları (parfümeri ürünleri, tüy dökücüler vb.) Ara
20.42.19.45.02 Tıraş öncesi, tıraş sırasında veya tıraştan sonra kullanılan müstahzarlar; kremler ve diğerleri Ara
20.42.19.30.00 Organik yüzey aktif ürünler ve müstahzarlar, cilt temizliği için, sabun içersin veya içermesin, perakende satışa hazır olanlar (sıvı veya krem halinde) (sıvı sabunlar hariç) Ara
20.42.19.15.00 Sabun ve organik yüzey aktif ürünler, bar ve benzeri şekillerde, kişisel bakım için olanlar Ara
20.42.19.75.00 Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları Ara
20.42.19.15.00 Sabun ve organik yüzey aktif ürünler, bar ve benzeri şekillerde, kişisel bakım için olanlar (sabun emdirilmiş kağıt, vatka, keçe ve diğer mensucatlar dahil) Ara
20.42.19.60.00 Vücut deodorantları ve terlemeyi önleyici deodorantlar Ara
20.42.19.30.00 Organik yüzey aktif ürünler ve müstahzarlar, cilt temizliği için, sabun içersin veya içermesin, perakende satışa hazır olanlar Ara
20.42.19.45.01 Tıraş öncesi, tıraş sırasında veya tıraştan sonra kullanılan müstahzarlar; losyonlar Ara
20.51.14.00.00 İşaret fişekleri, yağmur roketleri, sis işaretleri, diğer piroteknik malzemeler (havai fişekler hariç) Ara
20.51.20.00.00 Kibritler (Bengal kibritleri ve diğer piroteknik ürünler hariç) Ara
20.52.10.80.00 Başka yerde sınıflandırılmamış hazır tutkallar ve diğer hazır yapıştırıcılar Ara
20.52.10.60.00 Tutkallar, nişasta, dekstrin veya diğer modifiye nişasta esaslı olanlar Ara
20.52.10.20.00 Tutkallar, kazeinden olanlar Ara
20.53.10.79.00 Koku veren maddelerin karışımları (gıda veya içecek sanayiinde kullanılanlar hariç) Ara
20.53.10.75.00 Koku veren maddelerin karışımları, gıda veya içecek sanayiinde kullanılanlar Ara
20.59.12.00.00 Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarlar, ölçülü miktarlarda veya kullanıma hazır perakende satışa uygun şekildeki karıştırılmamış ürünler (vernikler, tutkallar ve yapıştırıcılar hariç) Ara
20.59.20.00.00 Katı ve sıvı yağlar, hayvansal veya bitkisel, kimyasal olarak değiştirilmiş Ara
20.59.30.00.00 Mürekkepler (baskı mürekkepleri hariç) Ara
20.59.41.57.00 Yağlama müstahzarları, ağırlığına göre temel bileşen olarak petrol yağları veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ içeriği % 70 olanlar (tekstil, deri, post ve kürklü derilerin işlenmesi için olanlar hariç) Ara
20.59.41.55.00 Yağlama müstahzarları, ağırlığına göre temel bileşen olarak petrol yağları veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ içeriği % 70 olanlar (tekstil, deri, post ve kürklü deriler için olanlar) Ara
20.59.42.50.00 Vuruntu önleyici müstahzarlar Ara
20.59.42.90.00 Mineral yağlar için veya mineral yağlar ile aynı amaca yönelik olarak kullanılan diğer sıvılar (benzin dahil) için katkı maddeleri (vuruntu önleyici müstahzarlar ve yağlama yağları için katkı maddeleri hariç) Ara
20.59.43.50.00 Antifriz müstahzarları ve buz çözücü hazır sıvılar Ara
20.59.43.30.00 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik iletim için diğer hazır sıvılar; petrol yağları veya bitümlü minerallerden elde edilen yağları içermeyen ya da ağırlık itibariyle % 70 içerenler Ara
20.59.52.10.97 Kompozit diyagnostik reaktifler veya laboratuvar reaktifleri (diyagnostik (tanı) reaktifler veya laboratuvar reaktifleriyle kaplanmış veya emdirilmiş kağıt dahil) Ara
20.59.52.30.00 Model hamurları; dişçilik mumları ve diş ölçüsü alma bileşikleri; dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar (çocuklar için oyun/model hamurları dahil) Ara
20.59.52.50.00 Yangın söndürücüler için müstahzarlar ve dolum malzemeleri Ara
20.59.52.10.00 Kompozit diyagnostik reaktifler veya laboratuvar reaktifleri (diyagnostik (tanı) reaktifler veya laboratuvar reaktifleriyle kaplanmış veya emdirilmiş kağıt dahil) Ara
20.59.52.70.97 Mikro organizmaların gelişimi için hazır kültür ortamları Ara
20.59.52.70.00 Mikro organizmaların gelişimi için hazır kültür ortamları Ara
20.59.54.00.00 Aktif karbonlar Ara
20.59.55.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış bitirme maddeleri, boya taşıyıcı maddeler ve diğer müstahzarlar Ara
20.59.55.70.00 Bitirme maddeleri, vb., tekstil endüstrisinde kullanılanlar Ara
20.59.55.50.00 Bitirme maddeleri, v.b., amilaz temelli Ara
20.59.55.70.00 'Bitirme maddeleri, vb., tekstil endüstrisinde kullanılanlar Ara
20.59.55.70.00 Bitirme maddeleri, vb., tekstil endüstrisinde kullanılanlar Ara
20.59.55.50.00 Bitirme maddeleri, v.b., amilaz temelli Ara
20.59.55.80.00 Bitirme maddeleri vb., kağıt endüstrisinde kullanılanlar Ara
20.59.56.20.00 Metal yüzeyler için dekapaj (temizleme) müstahzarları Ara
20.59.56.40.00 Kauçuk ve plastikler için plastikleştirici bileşikler Ara
20.59.56.20.01 Otomotiv, metal, vb sanayilerde kullanılan spreyler Ara
20.59.56.50.00 Oksidasyon önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikler için diğer bileşik stabilizatörleri Ara
20.59.56.60.00 Reaksiyon başlatıcılar, reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar Ara
20.59.56.30.00 Hazır vulkanizasyon hızlandırıcı maddeler Ara
20.59.57.50.00 Çimento, harç veya betonlar için hazır katkı maddeleri Ara
20.59.59.90.02 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünler Ara
20.59.59.40.00 Kazan taşı önleyiciler ve benzeri bileşikler Ara
20.59.59.10.00 İyon değiştiriciler; vakum tüpleri için emiciler; petrol sülfonatları (alkali metallerin, amonyumun ve etanol aminlerin petrol sülfonatları hariç); bitümlü minerallerden elde edilen yağların tiofenli sülfonik asitleri ve bunların tuzları Ara
20.59.59.53.00 Elektro kaplamada kullanılan müstahzarlar Ara
20.59.59.63.00 Eczacılıkta veya cerrahide kullanılan ürünler ve müstahzarlar Ara
20.59.59.67.00 İnşaat sanayiinde kullanılan, yanmayı ve su geçirmeyi önleyici müstahzarlar ve benzeri koruyucu müstahzarlar Ara
20.59.59.90.00 Biyoyakıtlar (dizel ikamesi), başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünler Ara
20.59.59.57.00 Gliserolün mono-, di- ve tri- yağ asidi esterlerinin karışımları (yağların emülsiyonlaştırıcıları) Ara
20.59.59.65.00 Dökümhanelerde kullanılan yardımcı ürünler (döküm kalıpları veya maçalar için kullanılan bağlayıcılar hariç) Ara
20.59.60.50.00 Albüminler; albüminatlar ve diğer albümin türevleri (yumurta albümini hariç) Ara
20.59.60.80.00 Jelatin ve türevleri; balık tutkalı (kazein ve kemik tutkalları hariç) Ara
20.60.11.30.00 Polyester lif ve devamsız elyaflar, kardelenmemiş, taranmamış ya da eğirmek için başka şekilde işlenmemiş olanlar Ara
20.60.12.60.00 Yüksek dayanırlıkta filament iplik, polyesterden (perakende satışa hazır olanlar hariç) Ara
20.60.13.90.00 Diğer sentetik filament iplikler, perakende satışa hazır olmayanlar (dikiş ipliği hariç) Ara
20.60.13.30.00 Tekstil filament ipliği, polyesterden, perakende satışa hazır olmayanlar (dikiş ipliği hariç) Ara
20.60.13.40.00 Filament iplikler, polipropilenden, perakende satışa hazır olmayanlar (dikiş ipliği hariç) Ara
20.60.14.40.00 Monofilamentler, sentetik, = 67 desiteks, enine kesiti = 1 mm (polipropilen monofilamentler hariç), sentetik tekstil malzemelerinden görünür genişliği = 5 mm olan şeritler vb. şekillerde (örneğin, suni hasır) olanlar Ara
21.10.20.70.00 Siklik amidler ve türevleri ile bunların tuzları (siklik karbamatlar dahil) (üreinler ve türevleri ile bunların tuzları hariç) Ara
21.10.51.00.00 Provitaminler ve vitaminler, doğal veya sentezle üretilmiş (doğal konsantreler dahil) bunların vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların karışımları, herhangi bir solventte olsun veya olmasın Ara
21.20.11.60.00 Tıbbi ilaçlar, penisilin, streptomisin ve bunların türevlerinden, dozlar halinde veya perakende satışa hazır olanlar Ara
21.20.11.80.00 Tıbbi ilaçlar, diğer antibiyotiklerden, perakende satışa hazır olanlar Ara
21.20.12.70.00 Tıbbi ilaçlar, kortikosteroid hormonlarını, bunların türevlerini ve yapısal analoglarını içerenler, ölçülü dozlar halinde veya perakende satışa hazır olanlar Ara
21.20.13.80.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tıbbi ilaçlar, karıştırılmış veya karıştırılmamış ürünlerden yapılanlar, perakende satışa hazır olanlar Ara
21.20.13.60.00 Tıbbi ilaçlar, vitaminleri, provitaminleri, bunların türevlerini ve birbirleriyle olan karışımlarını içerenler, terapatik (tedavi edici) veya profilaktik (koruyucu) kullanım için, ölçülü dozlar halinde veya perakende satışa hazır olanlar Ara
21.20.21.20.00 Antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları Ara
21.20.23.40.00 Radyografi muayeneleri için X-ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar; hastaya uygulanmak üzere tasarlanmış diyagnostik (tanı) reaktifleri Ara
21.20.23.20.00 Kan gruplama reaktifleri Ara
21.20.24.40.00 Başka yerde sınıflandırılmamış eczacılık maddeleri ile birlikte kullanılan tamponlar, gazlı bezler, vb., perakende satışa hazır olanlar Ara
21.20.24.20.00 Yapışkanlı bandajlar veya benzeri maddeler, tıbbi bir malzemeyle emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya kaplanmış, perakende satışa hazır olanlar Ara
21.20.24.60.00 İlk yardım çantaları ve setleri Ara
21.20.24.30.00 Steril cerrahi katgütler Ara
22.11.12.00.00 Yeni havalı (pnömatik) lastikler, kauçuktan yapılmış, motosikletlerde ve bisikletlerde kullanılanlar Ara
22.11.13.55.00 Yeni havalı (pnömatik) lastikler, kauçuktan yapılmış, otobüslerde veya kamyonlarda kullanılanlar, yük indeksi = 121 olanlar Ara
22.11.16.00.00 Şeritler, kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılanlar Ara
22.11.20.90.00 Dış lastikler, sırt geçirilmiş, kauçuktan (hava taşıtlarında kullanılmak için olanlar dahil; otomobil, otobüs ve kamyonlarda kullanılmak için olanlar hariç) Ara
22.11.20.50.00 Dış lastikler, sırt geçirilmiş, kauçuktan, otobüs ve kamyonlarda kullanılmak için olanlar Ara
22.19.20.19.00 Diğer vulkanize edilmemiş katkılı kauçuk, birincil formda veya tabakalar, levhalar veya şeritler halinde Ara
22.19.20.83.00 Çekme çubuklar ve profiller, gözenekli vulkanize kauçuktan Ara
22.19.20.50.00 İp ve kordonlar, vulkanize kauçuktan Ara
22.19.20.70.00 Tabaka, levha ve şeritler, vulkanize kauçuktan Ara
22.19.20.30.00 Vulkanize edilmemiş kauçuktan şekiller ve eşyalar (çubuklar, tüpler, profil şekilleri, diskler ve halkalar dahil) (lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan şeritler hariç) Ara
22.19.20.87.00 Çekme çubuklar ve profiller, katı kauçuktan Ara
22.19.20.13.00 Vulkanize edilmemiş kauçuk, karbon karası veya silis katkılı Ara
22.19.30.55.00 Hortumlar, vulkanize kauçuktan, metal takviyeli Ara
22.19.30.70.00 Bağlantı elemanları, vulkanize kauçuktan, hortumlar için Ara
22.19.30.57.00 Hortumlar, vulkanize kauçuktan, tekstil takviyeli Ara
22.19.30.30.00 Tüp, boru ve hortumlar, vulkanize kauçuktan, takviyesiz Ara
22.19.40.50.00 Konveyör bantları, kauçuktan Ara
22.19.40.30.00 Transmisyon kayışları, kauçuktan, trapez biçiminde ve/veya şerit biçiminde (V-kayışlar dahil) Ara
22.19.40.90.00 Transmisyon kayışları, kauçuktan (v-kayışlar ve v-kayış tertibatı, trapez ve/veya şerit biçiminde olanlar, konveyör bantları, senkronize kayışlar hariç) Ara
22.19.50.50.00 Yapışkan bantlar, kauçuklu dokumadan, eni = 20 cm olanlar Ara
22.19.60.00.00 Giyim eşyası ve giysi aksesuarları (eldivenler, tek parmaklı eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil), her türlü amaç için, vulkanize kauçuktan olanlar (sert kauçuktan olanlar hariç) Ara
22.19.71.30.00 Hijyenik ürünler veya eczacılık ürünleri, kauçuktan (gebeliği önleyici kılıflar hariç) Ara
22.19.72.00.00 Yer döşemeleri ve paspaslar, vulkanize kauçuktan (gözenekli kauçuktan olanlar hariç) Ara
22.19.73.50.00 Dış taban ve topuklar, kauçuktan Ara
22.19.73.65.00 Başka yerde sınıflandırılmamış vulkanize katı kauçuktan eşyalar Ara
22.19.73.10.00 Gözenekli vulkanize kauçuktan eşyalar, teknik işler için kullanılanlar Ara
22.19.73.23.00 Contalar, vulkanize kauçuktan Ara
22.19.73.47.00 Kalıplanmış parçaları, kauçuktan traktörler ve motorlu kara taşıtları için olanlar Ara
22.19.73.21.00 Silgiler, vulkanize kauçuktan Ara
22.19.73.30.00 Tekne veya iskele usturmaçaları, vulkanize kauçuktan, şişirilebilir olsun veya olmasın; vulkanize kauçuktan diğer şişirilebilir eşyalar Ara
22.19.73.45.00 Metal bağlantı parçaları, kauçuktan, traktörler ve motorlu kara taşıtları için olanlar Ara
22.21.10.70.00 Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde, vinil klorür polimerlerinden olanlar (sadece yüzeyi işlenmiş fakat başka türlü işlenmemiş olanlar dahil) Ara
22.21.10.90.00 Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde, plastikten olanlar (etilen polimerlerinden ve vinil klorürün polimerlerinden olanlar hariç) Ara
22.21.10.50.00 Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde, etilen polimerlerinden olanlar (sadece yüzeyi işlenmiş fakat başka türlü işlenmemiş olanlar dahil) Ara
22.21.21.53.00 Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, etilen polimerlerinden olanlar Ara
22.21.21.57.00 Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, vinil klorür polimerlerinden olanlar Ara
22.21.21.55.00 Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, propilen polimerlerinden olanlar Ara
22.21.21.70.00 Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, plastikten olanlar (etilen polimerlerinden, propilen polimerlerinden ve vinil klorür polimerlerinden olanlar hariç) Ara
22.21.21.30.00 Suni bağırsaklar (sucuk, sosis yapımında kullanılan tulumlar), sertleştirilmiş proteinlerden veya selülozik maddelerden yapılmış Ara
22.21.29.50.00 Plastik tüp, borular ve hortumlar (suni bağırsaklar, sucuk/sosis yapımında kullanılan tulumlar, minimum patlama basınçları 27,6 Mpa olan sert (rijit) veya esnek tüp, boru ve hortumlar hariç) Ara
22.21.29.35.00 Plastik tüp, boru ve hortumlar (minimum patlama basınçları 27,6 Mpa olan sert (rijit) veya esnek tüp, boru ve hortumlar, başka malzemelerle takviye edilmiş veya birleştirilmiş olanlar ile bağlantı parçalı olanlar hariç) Ara
22.21.29.70.00 Plastik tüp, boru ve hortumlar için plastik bağlantı parçaları (ekleme elemanları, dirsekler, flanşlar dahil) Ara
22.21.29.20.00 Esnek tüp, boru ve hortumlar, plastikten, patlama basıncı = 27,6 Mpa olanlar Ara
22.21.29.37.00 Plastik tüp, boru ve hortumlar, bağlantı parçalı olanlar (minimum patlama basınçları 27,6 Mpa olan sert (rijit) veya esnek tüp, boru ve hortumlar, başka malzemelerle takviye edilmiş veya birleştirilmiş olanlar hariç) Ara
22.21.30.67.00 Plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, polietilen tereftalattan, takviyesiz vb., kalınlıkları 0,35 mm olanlar Ara
22.21.30.10.00 Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, takviyesiz, etilen polimerlerinden, kalınlıkları = 0,125 mm olanlar Ara
22.21.30.17.00 Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, takviyesiz, etilen polimerlerinden, kalınlıkları 0,125 mm olanlar Ara
22.21.30.63.00 Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, doymamış polyesterlerden, takviyesiz, vb. Ara
22.21.30.21.00 Diğer tabakalar, biaksiyal yönelimli propilen polimerlerinden, kalınlıkları ? 0,10 mm olanlar Ara
22.21.30.36.00 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, vinil klorür polimerlerinden, plastizer içeriği ? % 6, kalınlığı 1 mm olanlar Ara
22.21.30.30.00 Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, stiren polimerlerinden olanlar, takviyesiz, vb. Ara
22.21.30.90.00 Plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, gözeneksiz plastikten, takviyeli olmayan, lamine edilmemiş, diğer malzemelerle desteklenmemiş veya benzer şekilde birleştirilmemiş (kendinden yapışkanlı ürünler ile HS 39.18 deki plastikten zemin, duvar v Ara
22.21.30.23.00 Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, diğer propilen polimerlerinden, kalınlıkları = 0,10 mm olanlar Ara
22.21.30.36.00 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, vinil klorür polimerlerinden, plastizer içeriği = % 6, kalınlığı 1 mm olanlar Ara
22.21.30.61.00 Plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, gözeneksiz, polikarbonatlardan olanlar (kendinden yapışkanlı ürünler ile takviyeli, lamine edilmiş, diğer malzemelerle desteklenmiş/benzer şekilde birleştirilmiş yer, duvar, tavan kaplamaları hariç) Ara
22.21.30.35.00 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, vinil klorür polimerlerinden, plastizer içeriği = % 6, kalınlığı = 1 mm olanlar Ara
22.21.30.59.00 Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, başka yerde sınıflandırılmamış, diğer akrilik polimerlerden, takviyesiz, vb. Ara
22.21.30.26.00 Şeritler, propilen polimerlerinden, kalınlığı 0,10 mm ve genişliği 5 mm ve = 20 mm olanlar, paketlemede kullanılanlar (kendinden yapışkanlı ürünler hariç) Ara
22.21.30.69.00 Plakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, gözeneksiz, polyesterlerden olanlar (kendinden yapışkanlı ürünler ile polikarbonatlardan, polietilen tereftalattan, doymamış polyesterlerden olan yer, duvar, tavan kaplamaları hariç) Ara
22.21.30.21.00 Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, biaksiyal yönelimli propilen polimerlerinden, kalınlıkları = 0,10 mm olanlar Ara
22.21.30.23.00 Diğer tabakalar, diğer propilen polimerlerinden, kalınlıkları ? 0,10 mm olanlar Ara
22.21.41.80.00 Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, plastikten, gözenekli (stiren polimerlerinden, vinil klorür polimerlerinden, poliüretanlardan ve rejenere selülozdan olanlar hariç) Ara
22.21.41.30.00 Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, vinil klorür polimerlerinden, gözenekli Ara
22.21.41.20.00 Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, stiren polimerlerinden, gözenekli Ara
22.21.41.50.00 Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, poliüretanlardan, gözenekli Ara
22.21.42.80.03 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler, polipropilen/polietilenden olanlar Ara
22.21.42.80.01 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler, polivinilklorür/polietilenden olanlar Ara
22.21.42.30.00 Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, gözeneksiz, yoğunlaştırma/yeniden düzenleme polimerizasyonu ürünlerinden, polyesterlerden (takviyeli, lamine edilmiş diğer malzemelerle desteklenmiş/benzer şekilde birleştirilmiş olanlar), Ara
22.21.42.79.00 Diğer plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, polimerizasyon ürünlerinden Ara
22.21.42.80.99 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler, polietilen/polietilen tereftalattan olanlar Ara
22.21.42.75.00 Plakalar, tabakalar, filmler, folyolar ve şeritler, gözeneksiz, yoğunlaştırma/yeniden düzenleme polimerizasyonu ürünlerinden, amino-reçinelerden (yüksek basınçla lamine edilmiş, bir veya her iki yüzeyi dekoratif olanlar) Ara
22.21.42.80.02 Diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler, poliamid/polietilenden olanlar Ara
22.22.11.00.02 Torbalar ve çantalar (külahlar dahil) etilen polimerlerinden olanlar Ara
22.22.12.00.02 Torbalar ve çantalar (külahlar dahil), polivinil klorürden olanlar (etilen polimerlerinden olanlar hariç) Ara
22.22.12.00.04 Torbalar ve çantalar (külahlar dahil) diğer plastiklerden (etilen polimerlerinden olanlar hariç) Ara
22.22.12.00.01 İdrar torbası; polivinil klorürden olanlar (etilen polimerlerinden olanlar hariç) Ara
22.22.13.00.00 Kutu, kasa, sandık ve malzeme taşıma veya paketlemede kullanılan benzeri eşyalar, plastikten Ara
22.22.14.50.00 Damacana, şişe, matara ve malzeme taşıma veya paketlemede kullanılan benzeri eşyalar, plastikten (kapasitesi = 2 lt olanlar) Ara
22.22.14.50.00 Damacana, şişe, matara ve malzeme taşıma veya paketlemede kullanılan benzeri eşyalar, plastikten (kapasitesi ? 2 lt olanlar) Ara
22.22.14.70.00 Damacana, şişe, matara ve malzeme taşıma veya paketlemede kullanılan benzeri eşyalar, plastikten (kapasitesi 2 lt olanlar) Ara
22.22.19.30.00 Tıkaçlar, kapaklar, tapalar ve diğer kapama malzemeleri (şişeler için olanlar hariç), plastikten Ara
22.22.19.50.00 Malzeme taşıma veya paketlemede kullanılan eşyalar, plastikten (kutu, kasa, sandık ve benzeri eşyalar; çuval, torba, çanta ve benzerleri (külahlar dahil); damacana, şişe, matara ve benzeri eşyalar; makara, iğ, bobin ve benzeri destekler; tıkaçlar, kapakla Ara
22.22.19.50.97 Malzeme taşıma veya paketlemede kullanılan eşyalar, plastikten (kutu, kasa, sandık ve benzeri eşyalar; çuval, torba, çanta ve benzerleri (külahlar dahil); damacana, şişe, matara ve benzeri eşyalar; makara, iğ, bobin ve benzeri destekler; tıkaçlar, kapakla Ara
22.22.19.20.00 Kapak ve kapsüller, şişeler için, plastikten Ara
22.22.19.10.00 Makara, masura, bobin ve benzeri mesnetler, plastikten Ara
22.22.19.50.00 Malzeme taşıma veya paketlemede kullanılan eşyalar, plastikten (kutu, kasa, sandık ve benzeri eşyalar; çuval, torba, çanta ve benzerleri (külahlar dahil); damacana, şişe, matara ve benzeri eşyalar; makara, iğ, bobin ve benzeri destekler; tıkaçlar, kapaklar, tapalar ve diğer kapama malzemeleri hariç) Ara
22.23.11.59.00 Diğer zemin, duvar, tavan, vb. kaplamalar, vinil klorür polimerlerinden Ara
22.23.11.55.00 Zemin kaplamaları (rulo veya karo şeklinde) ile duvar veya tavan kaplamaları, polivinil klorür emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya polivinil klorürle kaplanmış veya sıvanmış bir destek içerenler Ara
22.23.11.90.00 Zemin kaplamaları (rulo veya karo şeklinde), duvar veya tavan kaplamaları, plastikten (vinil klorür polimerlerinden olanlar hariç) Ara
22.23.12.50.00 Banyo küvetleri, duş tekneleri, lavabolar, plastikten Ara
22.23.12.90.00 Bideler, alafranga/alaturka tuvaletler, rezervuarlar ve benzeri sıhhi ürünler, plastikten (banyo küvetleri, duşlar ve lavabolar, klozetlerin oturak ve kapakları hariç) Ara
22.23.12.70.00 Klozet kapakları ve oturakları, plastikten Ara
22.23.13.00.00 Depolar, tanklar, fıçılar, orta boy dökme yük konteynerleri ve benzeri kaplar, kapasitesi 300 litre, plastikten Ara
22.23.14.50.01 Plastikten pencereler ve bunların çerçeveleri ile pervazları ve pencere eşikleri Ara
22.23.14.50.02 Plastikten kapılar ve bunların çerçeveleri ile pervazları ve kapı eşikleri Ara
22.23.14.70.00 Panjurlar, storlar, jaluziler ve benzeri eşyalar ile bunların parçaları, plastikten Ara
22.23.19.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış zemin, duvar, bölme duvar, tavan, çatı, v.b. imalatı için inşaat malzemeleri, oluklar ve donanımlar, korkuluklar, çitler ve benzerleri, dükkanlar, fabrikalar, mağazalar, depolar, v.b. için sabit raflar, yivli süs, kemer ve f Ara
22.23.19.50.00 Montaj ve bağlantı elemanları, kalıcı tesisat için kullanılan (inşaat malzemesi), plastikten Ara
22.23.19.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış zemin, duvar, bölme duvar, tavan, çatı, v.b. imalatı için inşaat malzemeleri, oluklar ve donanımlar, korkuluklar, çitler ve benzerleri, dükkanlar, fabrikalar, mağazalar, depolar, v.b. için sabit raflar, yivli süs, kemer ve friz gibi mimari süsler, plastikten Ara
22.23.20.00.00 Prefabrik yapılar, plastikten Ara
22.29.10.00.00 Giyim eşyası ve giysi aksesuarları (eldiven, yağmurluk, önlük, kemer ve mama önlüğü dahil), plastikten (başlıklar hariç) Ara
22.29.21.30.00 Kendinden yapışkanlı şeritler, plastikten (vulkanize edilmemiş doğal veya sentetik kauçuk içeren kaplaması olanlar) (genişliği = 20 cm olan rulolar halinde) Ara
22.29.21.40.00 Kendinden yapışkanlı tabaka, levha, film, folyo, bant, şerit ve diğer yassı şekiller, plastikten (genişliği = 20 cm olan rulolar halinde) (vulkanize edilmemiş doğal/sentetik kauçukla kaplanmış plastik şeritler hariç) Ara
22.29.21.40.00 Kendinden yapışkanlı tabaka, levha, film, folyo, bant, şerit ve diğer yassı şekiller, plastikten (genişliği ? 20 cm olan rulolar halinde) (vulkanize edilmemiş doğal/sentetik kauçukla kaplanmış plastik şeritler hariç) Ara
22.29.21.30.00 Kendinden yapışkanlı şeritler, plastikten (vulkanize edilmemiş doğal veya sentetik kauçuk içeren kaplaması olanlar) (genişliği ? 20 cm olan rulolar halinde) Ara
22.29.22.40.00 Kendinden yapışkanlı tabaka, levha, bant, şerit, film, folyo ve diğer yassı şekiller, plastikten, genişliği 20 cm rulolar halinde olsun veya olmasın (CN 3918'deki zemin, duvar ve tavan kaplamaları hariç) Ara
22.29.22.40.00 Kendinden yapışkanlı tabaka, levha, bant, şerit, film, folyo ve diğer yassı şekiller, plastikten, genişliği 20 cm rulolar halinde olsun veya olmasın (CN 3918 deki zemin, duvar ve tavan kaplamaları hariç) Ara
22.29.23.20.00 Sofra ve mutfak eşyası, plastikten Ara
22.29.23.40.00 Ev ve tuvalet eşyaları, plastikten (sofra ve mutfak eşyaları, banyo küvetleri, duş tekneleri, lavabolar, bideler, alafranga/alaturka tuvaletler, klozet kapakları ve oturakları, rezervuarlar ve benzeri sıhhi ürünler hariç) Ara
22.29.24.00.00 Lambaların, aydınlatma ekipmanlarının, ışıklı tabelaların ve benzerlerinin parçaları, plastikten Ara
22.29.25.00.00 Büro ve okul malzemesi, plastikten (kağıt ağırlıkları, mektup açacakları, sümenler, kalemlikler ve kitap ayraçları dahil) Ara
22.29.26.10.00 Bağlantı parçaları, mobilya, kaporta ve benzerleri için, plastikten Ara
22.29.26.20.00 Biblolar ve diğer süs eşyaları, plastikten (fotoğraf çerçeveleri, resim çerçeveleri ve benzeri çerçeveler dahil) Ara
22.29.26.30.00 Delikli ızgaralar ve benzeri eşyalar, kanalizasyon girişlerinde suyun filtre edilmesinde kullanılanlar, plastikten Ara
22.29.29.50.00 Levhalardan yapılmış diğer eşyalar, plastikten Ara
22.29.29.20.00 Dış taban ve topuklar, plastikten Ara
22.29.29.90.00 Plastik veya diğer malzemelerden yapılmış diğer eşyalar (plastik yol kasisleri (hız kesiciler), silikondan kek kalıpları ve plastik ayakkabı kalıpları dahil) Ara
22.29.29.10.00 Taraklar, saç tokaları vb., sert kauçuktan veya plastikten (elektro-termik saç şekillendirme cihazları hariç) Ara
22.29.29.15.00 Saç firketeleri, bigudiler, vb.leri ile bunların parçaları, plastikten (elektrotermik saç şekillendirme cihazları hariç) Ara
22.29.91.40.00 Plastik parçalar ve ürünler, HS 85.35 (Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devresi teçhizatı), HS 85.36 (Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı), HS 85.37 (Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, mücehhez tablolar) ile HS 85.42 (Elektronik en Ara
22.29.91.97.00 Plastik parçalar, optik, fotografik, sinematografik, tıbbi ve cerrahi aletler ve cihazlar için olanlar ile ölçme, kontrol, hassas alet ve cihazları için Ara
22.29.91.10.00 Plastik parçalar, makineler ve mekanik cihazlar için (içten yanmalı pistonlu motorlardakiler, gaz türbinlerindekiler hariç) Ara
22.29.91.25.00 Plastik parçalar, HS 85.09 (Ev işleri için elektromekanik-elektrik motorlu cihazlar) ile HS 85.16 (Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar (şofbenler)) daki cihazlar için Ara
22.29.91.60.02 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları için diğer plastik aksam ve parçaları (elyafla güçlendirilmiş olanlar hariç) Ara
22.29.91.93.00 Plastik parçalar, elektrikli makine ve ekipmanlar, ses kayıt ve çoğaltma cihazları, televizyon görüntü ve ses kayıt ve çoğaltma cihazları için Ara
22.29.91.60.01 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları için elyafla güçlendirilmiş plastik aksam ve parçaları Ara
22.29.91.50.00 Plastik parçalar, lokomotifler veya vagonlar ve demir yolu veya tramvay raylarının bağlantı parçaları, mekanik sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları için Ara
22.29.91.30.00 Plastik parçalar, HS 85.25 (Radyo/televizyon yayını için verici cihazlar; televizyon, dijital, görüntü kaydedici kameralar), HS 85.26 (Radar cihazları; hava, deniz trafiğine yardımcı, radyo-kontrol cihazları), HS 85.27 (Radyo-telefon, radyo-telgraf, radyo Ara
22.29.91.40.00 Plastik parçalar ve ürünler, HS 85.35 (Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devresi teçhizatı), HS 85.36 (Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı), HS 85.37 (Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, mücehhez tablolar) ile HS 85.42 (Elektronik entegre devreler) deki cihazlar için Ara
23.11.12.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış float/parlatılmış/cilalanmış camdan diğer levhalar Ara
23.11.12.30.00 Levhalar, telsiz (takviyesiz) olanlar, float, yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış camdan, kütle halinde boyanmış, ışık geçirmez hale getirilmiş, kaplanmış ya da sadece parlatılmış olanlar Ara
23.11.12.12.00 Levhalar, telsiz (takviyesiz) olanlar, float, yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış camdan, yansıtıcı olmayan tabakalı olanlar Ara
23.12.11.90.00 Diğer camlar, bombeli, kenarları işlenmiş, gravür yapılmış, vb. (HS 7003 (Dökme cam veya haddeden geçirilmiş cam), HS 7004 (Çekme veya üfleme cam-yaprak halinde) veya 7005 (Perdahlanmış cam, levha, yaprak halinde; parlatılmış, cilalanmış) tekiler) Ara
23.12.12.30.00 Başka yerde sınıflandırılmamış sertleştirilmiş (temperlenmiş) emniyet camları Ara
23.12.12.70.00 Başka yerde sınıflandırılmamış lamine edilmiş emniyet camları Ara
23.12.13.30.00 Çok katlı yalıtım camları Ara
23.12.13.90.00 Diğer cam aynalar, çerçeveli olsun veya olmasın Ara
23.12.13.50.00 Taşıtlar için dikiz aynaları Ara
23.13.11.40.00 Şişeler, renksiz camdan, içecekler ve gıda maddeleri için, nominal kapasitesi 2,5 litre olanlar (deriyle veya deri bileşimleriyle kaplanmış şişeler ile biberonlar hariç) Ara
23.13.11.70.00 Cam muhafaza kapları, eczacılık ürünleri için nominal kapasitesi 2,5 litre olanlar Ara
23.13.11.10.00 Saklama kavanozları, tıpalar, kapaklar ve diğer kapama araçları, camdan (kullanım amacına uygun olarak muhafaza kaplarıyla birlikte sunulan, herhangi bir malzemeden tıpalar veya kapaklar dahil) Ara
23.13.11.80.00 Muhafaza kapları, camdan, malzeme taşıma veya paketlemede kullanılanlar, nominal kapasitesi 2,5 litre olanlar (içecekler ve gıda maddeleri için olanlar, eczacılık ürünleri için olanlar ve cam tüplerden yapılmış muhafaza kapları hariç) Ara
23.13.12.90.01 Diğer cam bardaklar, makine imali olan, diğerlerinden (makine imali ayaklı bardaklar ile kesilmiş/başka şekilde dekorlanmış olanlar dahil) Ara
23.13.13.60.00 Cam eşyalar, cam seramiğinden, sofra, mutfak, tuvalet, büro, iç dekorasyon ve benzeri amaçlarla kullanılanlar Ara
23.13.13.10.00 Cam eşyalar, sofra veya mutfak eşyası olarak kullanılanlar, kurşun kristalinden, el yapımı (cam seramiğinden veya sertleştirilmiş camdan olanlar ile bardaklar hariç) Ara
23.13.13.90.00 Cam eşyalar, sertleştirilmiş camdan, sofra veya mutfak eşyası olarak kullanılanlar (bardaklar hariç) Ara
23.13.13.30.00 Cam eşyalar, sofra veya mutfak eşyası olarak kullanılanlar, kurşun kristalinden, makine yapımı (cam seramiğinden veya sertleştirilmiş camdan olanlar ile bardaklar hariç) Ara
23.19.23.30.00 Cam eşyalar, laboratuvar, hijyen veya eczacılık ile ilgili olanlar, dereceli olsun veya olmasın Ara
23.19.23.50.00 Cam ampuller (serum ampulleri), malzeme taşımada veya paketlemede kullanılanlar Ara
23.19.24.00.01 Avize camı, avize damlaları Ara
23.19.24.00.99 Camdan diğer aksam, parça, aksesuarlar Ara
23.19.26.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer cam eşyalar Ara
23.19.26.40.00 Sinyalizasyon camları ve optik parçalar, camdan, optik işlem görmemiş olanlar; cam mozaik veya benzeri dekoratif amaçlar için kullanılan cam küpler ve diğer küçük cam eşyalar (mozaik küplerden yapılan tamamlanmış paneller ve diğer dekoratif motifler hariç Ara
23.19.26.70.00 Küçük cam eşyalar (boncuklar, imitasyon inciler/taşlar, vb. dahil) Ara
23.20.12.37.00 Ateşe dayanıklı (refrakter) tuğlalar, bloklar, vb., ağırlığına göre Al2O3 ve/veya SiO2 içeriği % 50 olanlar: diğerleri Ara
23.20.12.10.00 Ateşe dayanıklı (refrakter) seramik yapı malzemeleri, % 50 den fazla MgO, CaO veya Cr2O3 içerenler (tuğlalar, bloklar ve karolar dahil) (silisli fosil unlarından veya topraktan eşyalar, tüpler ve borular hariç) Ara
23.20.12.33.00 Ateşe dayanıklı (refrakter) tuğlalar, bloklar, vb., ürünün ağırlığına göre Al2O3 (alumin), SiO2 (silis) veya bunların karışımın/ bileşiği içeriği % 50 olanlar: karışımdaki/ bileşikteki silis (SiO2) içeriği = % 93 olanlar Ara
23.20.12.90.00 Başka yerde sınıflandırılmamış ateşe dayanıklı (refrakter) tuğlalar, bloklar, karolar vb. Ara
23.20.13.00.00 Ateşe dayanıklı (refrakter) çimento, harç, beton ve benzeri karışımlar (ateşe dayanıklı (refrakter) plastikler, dövme harç ve püskürtme harç karışımları dahil) (karbonlu macunlar hariç) Ara
23.31.10.79.00 Kaldırım ve döşeme taşları ile şömine veya duvar karoları, sırlı seramikten, yüzeyi = 90 cm² (spaltplatten tipi çift karolar, stonewareden, kaliteli topraktan kaldırım taşları, döşeme taşları veya karolar hariç) Ara
23.31.10.75.00 Kaldırım ve döşeme taşları ile şömine veya duvar karoları, sırlı kaliteli topraktan, yüzeyi 90 cm² olanlar Ara
23.32.11.10.00 İnşaat tuğlaları, ateşe dayanıklı (refrakter) olmayan kilden (silisli fosil unlarından veya silisli topraklardan olanlar hariç) Ara
23.41.11.30.01 Porselen veya çini sofra ve mutfak eşyası, tek renkli olanlar (beyaz olanlar dahil) Ara
23.41.11.50.00 Başka yerde sınıflandırılmamış ev ve tuvalet eşyaları, porselenden veya çiniden yapılmış Ara
23.41.12.30.00 Sofra eşyaları ve diğer ev eşyaları, seramikten: stoneware olanlar Ara
23.41.12.90.00 Sofra eşyaları ve diğer ev eşyaları, seramikten: diğerleri Ara
23.42.10.50.00 Başka yerde sınıflandırılmamış seramik eviyeler, lavabolar, küvetler ve diğer sıhhi ürünler Ara
23.43.10.39.00 Elektrik yalıtkanları (izolatörleri), seramikten (metal parçası bulunanlar dahil) (havai enerji nakil veya çekiş hatları için olanlar, elektrikli aletleri yıldırımdan koruyan aygıtlar hariç) Ara
23.43.10.33.00 Elektrik yalıtkanları (izolatörleri), seramikten (metal parçası bulunanlar hariç) Ara
23.44.12.30.00 Daimi mıknatıslar ve daimi mıknatıs olabilen eşyalar (metalden olanlar hariç) Ara
23.49.12.59.00 Başka yerde sınıflandırılmamış seramik eşyalar (porselenden veya adi topraktan yapılmış olanlar hariç) Ara
23.49.12.30.00 Diğer seramik eşyalar, porselenden/çiniden (ateşe dayanıklı (refrakter) olmayan ateş tuğlası yanakları, ocak/şömine parçaları, saksılar, tutamaklar ve tokmaklar, dükkanlar için işaretler/motifler, radyatör nemlendiricileri dahil) Ara
23.51.12.10.01 Katkılı Portland çimento (KPç) Ara
23.51.12.10.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gri portland çimentoları Ara
23.52.10.33.00 Sönmemiş kireç Ara
23.52.10.35.00 Sönmüş kireç Ara
23.52.20.00.00 Alçılar, kalsine alçı taşı veya kalsiyum sülfat içerenler (inşaatta kullanılanlar, dokunmuş kumaşları giydirmek veya kağıtları kaplamak için kullanılanlar ve dişçilikte kullanılanlar dahil) Ara
23.61.11.50.00 Karolar, döşeme taşları ve benzeri ürünler, çimentodan, betondan veya suni taştan olanlar (inşaat blokları ve tuğlaları hariç) Ara
23.61.11.30.00 İnşaat blokları ve tuğlaları, çimentodan, betondan veya suni taştan Ara
23.61.12.00.03 Beton yapı elemanları "prefabrik" mozaik yapı elemanları (kirişler, kolonlar, panolar, döşeme elemanları vb.) Ara
23.61.12.00.99 Başka yerde sınıflandırılmamış çimento, beton veya suni taştan diğer inşaat amaçlı prefabrik yapı elemanları Ara
23.61.12.00.01 Beton direkler Ara
23.61.12.00.03 Beton yapı elemanları prefabrik mozaik yapı elemanları (kirişler, kolonlar, panolar, döşeme elemanları vb.) Ara
23.61.12.00.04 Gaz beton yapı elemanları (kireç taşından olanlar dahil) (kirişler, kolonlar, panolar, döşeme elemanları vb.) Ara
23.63.10.00.00 Hazır beton Ara
23.64.10.00.00 Hazır harçlar Ara
23.65.12.60.00 Tüpler, borular ve boru bağlantı parçaları, asbest içermeyen selüloz lifli çimentodan ve lif (selüloz veya diğer bitkisel lifler, sentetik polimer, cam veya metalik lifler, vb.), çimento veya diğer hidrolik bağlayıcıların asbest içermeyen benzeri karışıml Ara
23.69.11.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış alçı veya alçı esaslı bileşenlerden ürünler Ara
23.69.11.00.00 Başka yerde sınıflandırılmamış alçı veya alçı esaslı bileşenlerden ürünler Ara
23.69.19.30.00 Borular, çimento, beton veya suni taşlardan Ara
23.69.19.80.99 Başka yerde sınıflandırılmamış çimento, beton veya suni taştan eşyalar Ara
23.69.19.80.02 Betondan bordür taşları Ara
23.70.11.00.05 Mermer; yontulmuş/kesilmiş, parlatılmış veya süslenmiş Ara
23.70.11.00.04 Mermerden kurna, banyo ve lavabolar; heykeltıraşlık sanatına göre yontulmuş Ara
23.70.11.00.01 Traverten; yontulmuş/kesilmiş, silinmiş/tornalanmış, süslenmiş veya heykeltıraşlık çalışması yapılmış Ara
23.70.11.00.03 Mermerden salon süs eşyaları; heykeltıraşlık sanatına göre yontulmuş Ara
23.70.12.10.00 Doğal taşlardan kaldırım döşemeleri, kaldırım kenar taşları, büyük ve yassı döşeme taşları (kayağantaşından (arduvaz - kayraktaşı) olanlar hariç) Ara
23.70.12.60.00 İşlenmiş anıt veya yapı taşları ile bunlardan yapılan ürünler, granitten (kaldırım döşeme taşları, kaldırım kenar taşları, büyük ve yassı döşeme taşları ile en geniş yüzeyi, kenar uzunluğu 7 cm. olan bir karenin içine sığabilecek olan karolar, küpler ve Ara
23.70.12.70.00 İşlenmiş anıt veya bina taşları ve bunlardan yapılan ürünler (en geniş yüzeyi 7 cm² olan ve granit veya kayağantaşından (arduvaz - kayraktaşı) yapılmış karolar, küpler ve benzeri ürünler hariç) Ara
23.70.12.30.00 Karolar, küpler ve benzeri ürünler, dikdörtgen/kare şeklinde olsun veya olmasın, en geniş yüzeyi, kenar uzunluğu 7 cm. olan bir karenin içine sığabilecek olanlar; suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve tozlar Ara
23.91.11.30.00 Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri, çembersiz (bir bağlayıcıyla beraber takviyeli sentetik veya suni reçineden olanlar) (öğütme, bileyleme veya hamur haline getirme işleri için kullanılan değirmen taşı ve bileği taşı hariç) Ara
23.91.11.40.00 Değirmen taşı, bileği taşı, bileği çarkları ve benzerleri, çembersiz (bir bağlayıcıyla beraber takviyeli olmayan sentetik veya suni reçineden olanlar) (öğütme, bileyleme veya hamur haline getirme işleri için kullanılan değirmen taşı ve bileği taşı hariç) Ara
23.91.11.90.00 Diğer değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri, çembersiz; el ile bilemeye veya cilalamaya yarayan taşlar Ara
23.91.11.50.00 Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri, çembersiz (seramik veya silikatlardan olanlar) (öğütme, bileyleme veya hamur haline getirme işleri için kullanılan değirmen taşı ve bileği taşı hariç) Ara
23.91.12.30.00 Doğal veya suni aşındırıcı tozlar veya parçacıklar, dokuma tekstil kumaşına tutturulmuş olanlar Ara
23.91.12.90.00 Doğal veya suni aşındırıcı tozlar veya parçacıklar, bir zemine tutturulmuş olanlar (dokuma tekstil kumaşına, kağıt veya mukavvaya tutturulmuş olanlar hariç) Ara
23.91.12.50.00 Doğal veya suni aşındırıcı tozlar veya parçacıklar, kağıt veya mukavvaya tutturulmuş olanlar Ara
23.99.11.00.00 Asbest (amyant) lifleri, işlenmiş; asbest ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar; bu karışımlardan veya asbestten yapılan ürünler; fren, debriyaj ve benzerleri için sürtünme malzemesi (fren balatası vb.), monte edilmemiş Ara
23.99.12.53.00 Çatı yapımında kullanılan veya su yalıtımında kullanılan keçeler, bitüm esaslı olanlar (rulolar halinde) Ara
23.99.12.59.00